Szent szolgálat a börtönben

Szerző: Gülch Csaba / Kisalföld Napilap

Link: http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/szent_szolgalat_a_bortonben/2426390/

Dátum: 2015.04.20.
Régi hagyománya van a börtönlelkészi szolgálatnak a megyei büntetés-végrehajtási intézetben. Hét felekezet képviselői járnak be a rácsok mögé istentiszteleti, lelki gondozó alkalmakra, illetve Biblia-, ima- és hittanórákra is.

Kerekasztal beszélgetést tartottak a győri börtönben végzett egyházi szolgálatról. Jánosa Attila intézeti lelkész beszámolójából kiderült, hogy a fogvatartottak szép számmal igénylik a lelkészek jelenlétét. Tavaly például ezerkétszáztízen vettek részt valamilyen vallási alkalmon, foglalkozáson (például istentisztelet, ima- és hittanóra, lelki gondozás, gyónás).

Évek óta hét felekezet jár be az intézetbe: a katolikus, a református, az evangélikus egyház, a Krisztus Szeretete, a Jehova Tanúi egyház, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió és a Hetednapi Adventi egyház. Tervezik, hogy nyolcadikként a görögkatolikus egyház is bekapcsolódik a győri börtönmissziós munkába.

– A büntetés-végrehajtás hatékonysága összefügg azzal, hogy egy fogvatartott vagy elítélt milyen mélységében néz szembe a saját bűnével. Felismerésének, megbánásának nagyon nagy jelentősége van – hangsúlyozta Mihály Attila bv. ezredes, intézetparancsnok. – Ma, amikor túlzsúfoltsággal küszködnek a börtönök, nagy jelentőségű az, hogy a hétköznapokat, az órákat milyen tartalommal töltjük meg.

A parancsnok szerint ezt az egyházak közvetítik a legeredményesebben és segítik a börtönlakókat a helyes értékítélet kialakításában. Ezért fontos, hogy az intézet együttműködő partnerei között kiemelt helyet töltsenek be az egyes felekezetek. Ezen kívül egy másfajta együttműködési megállapodást is kötött a győri börtön, mégpedig a Pápai Református Teológia Akadémiával, amelynek érdeklődő hallgatói lelkészi pályájukra készülve tapasztalatot szerezhetnek, ismerkedhetnek az intézménnyel.
Címke:   Győr vallás egyház misszió értekezlet