Börtönügy Magyarországon - digitalizált változatban

Szerző: ÖBE

Dátum: 2015.03.22.
Fogvatartottak munkájának köszönhetően mára az interneten is elérhető vált Lőrincz József - Nagy Ferenc szerzőpáros 1997-ben megjelent, hiánypótló szakmai könyve.

Részlet az Előszóból

Munkánk azokhoz az olvasókhoz szólna legszívesebben, akik nemcsak Jean Valjean, Dreyfus kapitány, vagy Pillangó szívet szorongató és hátborzongató élményeit keresik a sorok között, hanem akik tárgyilagos kíváncsisággal igénylik a hazai börtönviszonyok hitelesnek szánt bemutatását.

Azokhoz az olvasókhoz is örömmel szólnánk, akiket munkájuk, hivatásuk, szolgálatuk, vagy éppen segítőszándékuk irányít arra, hogy a börtönügy dolgaiban tájékozódjanak, eligazodjanak. Munkánk társadalmi valóságunknak egy olyan szegletéről készült, amely ha alkalmanként címlapon kerül a közérdeklődés reflektorfényébe, az csaknem mindig megrázó eseményekkel kapcsolatos. A hazai börtönvilág bemutatásának az a tematikusságra és hitelességre törekvő feldolgozása, amit szándékunk szerint most az olvasó kezében tart, legfeljebb félévszázadonként bukkant fel szakirodalmunkban. Persze hálásak vagyunk azoknak, akik a közvélemény tájékoztatásának vagy szórakoztatásának szándékával tudományos, szépírói munkásságuk részeként, vagy személyes élményeikkel fordultak a nyilvánossághoz. Örvendetes lenne azonban, ha a börtönökben folyó munkáról mint szakmai tevékenységről is rendszeresebben szólhatnánk, ha segíthetnénk megtisztítani azoktól a zavaros, misztikus és előítéletes felhangoktól, amelyeket fordulatokban és ideológiákban oly gazdag történelmünk során kapott. Úgy véljük, hogy az a kép, amelyet a közvélemény a magyar börtönügyről kialakíthatott, még távolról sem felel meg a valóságnak. Nem is felelhet meg, hiszen a hiteles tájékoztatást politikai szándékok, eszmék és téveszmék szövevényei tették lehetetlenné, vagy torzították el. Az elmúlt években ugyan eltűnt a büntetés-végrehajtásnak a korábbi pártállami korszakban tapasztalt félelmetessége, de az utca embere még hajlik a szélsőséges megítélés felé. E munka célja - többek között - éppen az, hogy fellépjen az olyan téveszmék ellen, melyek a börtönt a bűnözőknek felkínált szanatóriumnak tekintik, vagy ellenkezőleg, a börtönbeli viszonyok uralkodó jellemzőjeként a kegyetlen brutalitásokról terjesztenek hamis feltételezéseket.

Munkánk a tájékoztatáson kívül fel kívánja venni a harcot a börtönügyet különösen veszélyeztető társadalmi közönnyel. A honi börtönügynek csaknem évszázada halmozódó problémáitól való prűd elfordulás még nem teszi magát az intézményt semmivé. Börtöneink mint az össztársadalmi lelkiismeret-furdalás e kényelmetlen rekvizítumai, jelzőtornyai a társadalmi ellentmondásoknak, végső gyűjtőhelyei a perifériára sodródott embereknek, tanúi megfeneklett, kisiklott, vagy ordassá vált sorsoknak. A társadalmi együttélés krízisjelenségeinek a börtönökben feltorlódott halmaza társadalmi valóságunk része, amelynek oldásában is széles társadalmi együttműködésre van szükség. A kérdés az, hogy mennyire sajátítottuk el a valósággal való szembenézés képességét.

Címke:   szakirodalom digitalizálás börtöntörténet múlt