Új börtön épülne Kalocsán? – Kevés eséllyel pályázunk

Szerző: KaloHírek

Link: http://kalohirek.hu/hir/kalocsa_varoshaza/2015-03-29/41924/uj_borton_epulne_kalocsan_ndash_keves_esellyel_palyazunk

Dátum: 2015.03.29.
Kalocsa pályázat benyújtása mellett határozott a kormány azon felhívására, amelyben létesítendő új börtönkapacitások területigényéhez vár felajánlásokat a településektől. E téren városunkban már van tapasztalat, dr. Bálint József polgármester információi szerint esélyeink mégis szerények.
 
Hazánkban a börtönök túltelítettek, amit az EU is kifogásolt, új börtönkapacitás létesítését írva elő hazánknak. Álláspontjukat a Strasbourgi Bíróság állásfoglalása is alátámasztotta. A helyzet enyhítésére építendő nyolc új BM börtönobjektum céljára szolgáló terület felajánlására írt ki a kormány pályázatot az önkormányzatoknak. E pályázaton részt vesz Kalocsa is – erről szólt a múlt csütörtöki testületi ülés egyik sürgősséggel tárgyalt napirendi pontja.

Egy-egy objektum 200 munkahely teremtésével járna, amihez megfelelő közművekkel rendelkező területek fölajánlását várják. A benyújtás határideje március 30., de a pályázatok fölülvizsgálatára csak jövőre, elbírálásukra pedig 2017-ben kerülhet sor. A tervek szerint 2018-tól kezdődnének a tényleges építési munkálatok, amint erről előterjesztésében dr. Bálint József polgármester – Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tájékoztatására hivatkozva – beszámolt.

A nyertes településeken zöldmezős beruházás keretében létesül majd új büntetés-végrehajtási intézmény. Ez amellett, hogy az önkormányzatot bevételhez juttatja, az adott térségben munkalehetőséget is nyújt majd, a terület használatba vétele és maga az intézmény pedig a település súlyát, rangját is növeli.
Ezért mindenütt szeretnének börtönt, de félnek is az odatelepülésével járó esetleges közbiztonsági következményektől.

Nem így Kalocsán, ahol a börtön a város legnagyobb munkaadóinak egyikeként a város kellős közepén helyezkedik el, ennek ellenére zárt intézet lévén a település életére káros befolyása nincs. Erről biztosította a polgármester az ez irányú tapasztalataink miatt a pályázat kapcsán városunkat megrohanó önkormányzatok képviselőit is.

A beruházás nem a jelenlegi kalocsai büntetés-végrehajtási intézmény kiváltására irányul, ugyanis a pályázat zöldmezős beruházást ír elő. Ugyanezért nem jöhettek számításba a korábbi laktanyák sem. Pedig a napirend bevezetése hallatán pont e két szempont miatt dobbant nagyobbat a szívünk…

Az előterjesztés két területet javasolt fölajánlani: a Kiskőrösre vivő út két oldalán, a jelenlegi belterületen kívül, a páncélos laktanyán túli, illetve vele szemben, a vágóhíd utáni területen, a kiskőrösi és miskei utak kereszteződéséig terjedő részen fekvő területek kerülnek a pályázatunkba.
Esélyeink csekélyek, mivel az előzetes tájékoztatás szerint az objektumokat elsősorban nem Bács-Kiskun megyében kívánják megépíteni – tudatta a polgármester.

Szabó Balázs (Jobbik) hozzászólásában arra emlékeztetett, hogy a kormányzat e pályázattal egyidejűleg idegenrendészeti tábor építésére is kiírt pályázatot. Elmondta, a börtön építését – elsősorban annak munkahelyteremtő hatása miatt – támogatja, de aggodalmát fejezte ki, hogy a pályázat, illetve az objektum időközben átminősülhet, hiszen az építésügyi előírások nagyon hasonlóak a  két cél esetében, pedig egy esetleges idegenrendészeti központ, menekülttábor létesítését mindenképp ellenezné.

A polgármester megnyugtatta a képviselőt, hogy ilyen átminősítésre a város részéről nincs szándék, a pályáztatónak pedig jogköre nincs rá, s mint fogalmazott, „ebből az utcából mi már megjöttünk”.
Ezzel szavazásra bocsátotta a javaslatot, amelyet 11 igennel – tehát egy képviselő távollétében egyhangúlag – elfogadtak.

Címke:   börtönépítés főrőhelybővítés pályázat Kalocsa