Reintegrációs őrizet – új lehetőségek a büntetés-végrehajtásban

Szerző: Mátyás Ferenc / Ars Boni

Link: http://www.arsboni.hu/reintegracios-orizet-uj-lehetosegek-a-buntetes-vegrehajtasban.html

Dátum: 2015.04.08.
2015. április 1-től a kisebb súlyú bűncselekmény elkövetőinek lehetősége nyílik, hogy elektronikus nyomkövető alkalmazásával büntetésük utolsó hat hónapját otthonukban tölthessék. Hatályba lépett a börtönök túlzsúfoltságát is kezelni kívánó reintegrációs őrizet intézménye.

A törvény azon fogvatartottaknak ad lehetőséget ennek igénybevételére, akiket első alkalommal ítéltek nem személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt öt évet meg nem haladó, fogház- vagy börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottak.

A reintegrációs őrizetbe kerülő jogerősen elítéltek korlátozottan nyerik vissza személyi szabadságukat, mivel a tényleges mozgási szabadság és a tartózkodási helye szabad megválasztásának jogának korlátozása az őrizet során végig fennmarad. A reintegrációs őrizetbe kerülők távozhatnak ugyan a büntetés-végrehajtási intézetből már a büntetés tényleges kitöltése előtt, de csak a büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt házba, lakásba, amelyet szigorúan meghatározott esetekben hagyhatnak csak el. Ilyennek minősíti a törvény a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítását, a munkavégzést, az oktatást, a képzést és a gyógykezelést).

A szabályozás a teljes szabadságelvonás és a felelős önálló életvezetés közötti, eddig fennálló szakadékot hivatott kitölteni egy, az állami szervek által felügyelt, legfeljebb hat hónapig tartó életszakasszal. Ebben a periódusban az elítéltnek lehetősége nyílik biztosítani az önálló megélhetését, munkát kereshet és vállalhat, tanulmányokat folytathat, valamint újraalakíthatja és erősítheti családi, társadalmi kapcsolatait.

A jogalkotó a reintegrációs őrizet lehetőségét nem minden bűncselekmény elkövetőjének kívánja biztosítani, csupán a társadalomra kevésbé veszélyes, nem életvitelszerű bűnelkövetők számára: csak az első alkalommal, öt évnél nem hosszabb szabadságvesztésüket börtön vagy fogház végrehajtási fokozatban töltők vonatkozásában alkalmazható. Törvény alapján kizárt az alkalmazása a személy elleni erőszakos bűncselekményt elkövetőknél, mivel a jogalkotói logika szerint az ilyen súlyos bűncselekményeket elkövetőket nem indokolt ebben a kedvezményben részesíteni. Esetükben, akárcsak az öt évnél hosszabb tartamú szabadságelvonások során a büntetés-végrehajtás intézeti körülményei között készítik fel az elítéltet a szabadulás utáni társadalmi beilleszkedésre.

Címke:   reintegrációs őrizet Bv. törvény visszailleszkedés