Átadták a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat

Szerző: Molnár Emese / Dunaújváros Online

Link: http://dunaujvaros.com/hirek/201504/atadtak_a_dunaujvaros_kozbiztonsagaert_dijat

Dátum: 2015.04.23.
A csütörtöki közgyűlés elején ünnepélyes keretek között adták át a Dunaújvárosi Közbiztonságáért Díjakat. Idén négyen részesültek ebben az elismerésben: Kiss Péter bv. százados, Reszegi Imre mentőtiszt, mentőállomás vezető, Sudár Mihály tű. zászlós és Szűcs Iván r. őrnagy.

Méltatások: Kiss Péter

1994. május 1-jén nevezték ki a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet állományába, biztonsági felügyelői beosztásba. 2011. október 1. óta a Biztonsági Osztály vezetője. Két évtizedes szolgálata alatt bizonyította szakmai felkészültségét, vezetői, szervezői képességét. Biztonsági osztályvezetőként felelős a városban történő előállítások biztonságos, „eseménymentes” végrehajtásáért. Kiváló kapcsolatot ápol a társszervekkel, civil szervezetekkel. Több éve eredményesen képviseli az intézményt a hagyományos autóvadász kupán. A gyermeknapi rendezvényeken tevékeny szerepet vállal a büntetés-végrehajtási szervezet bemutatásában, óvodai, általános iskolai felkérések alkalmával szervezi és vezeti a kutyavezetők bemutatóját. A „Börtön a városért” program keretében felelős a fogvatartottak jóvátételi munkájának megszervezéséért, biztonságos lebonyolításáért, ezáltal is hozzájárulva a tisztább, rendezettebb városkép kialakításához. Részt vesz a környéket érintő védelmi munkálatok lebonyolításában, koordinálásában.

Címke:   Pálhalma személyi állomány elismerés díj