Isten szeretetének szemtanúi voltunk – korábbi fogvatartottak tettek tanúságot hitükről

Szerző: Szöveg és fotó: Magyari Márton / evangelikus.hu

Link: http://www.evangelikus.hu/borton-fogvatartott-punkosd

Dátum: 2015.05.26.
Csuka Tamásné és Szűcs M. Klára református börtönlelkészek szervezésében rendhagyó alkalomra került sor a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben pünkösd hétfőjén. Szabadult fogvatartottak látogatták meg a tiszalöki intézetben szabadságvesztésüket töltő fogvatartottakat.

Csuka Tamás nyugalmazott református tábori püspök úrvacsorás istentiszteletét követően Pál Miklós a Miskolci Apostoli Exarchatus Egyházmegyei Karitász vezetője és Lippai Csaba a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet lelkésze köszöntötte a több mint száz fogvatartottat, akiknek egy része az idén tavasszal az intézet és a Magyar Testvéri Börtöntársaság közös együttműködésének alapján létrejött APAC körlet lakója, míg a többiek rendszeresen látogatják a hitéleti alkalmakat. A katolikus felekezetű testvéreknek is lehetősége volt gyónni és áldozni az ökumenikus istentisztelet követően.

Az istentiszteletet követően szabadult sorstársak köszöntötték a tiszalöki intézetben szabadságvesztésüket töltő testvéreket és tettek tanúbizonyságot Isten megváltó szeretetéről, előző életük teljes kudarcáról és bátorították a jelenlévőket, hogy van másik út, van lehetőség az Úrtól jövő kegyelem elfogadására. A Váci Fegyház és Börtönből szabadult hat fogvatartott őszintén beszélt megtérésük, belső változásuk előtti életéről, és az azt követő örömökről és kihívásaikról. Mindannyiuknak erőt adott az Úr a munkakereséshez és munkavállaláshoz és a család is fontos tényező volt szabadulásukkor. Bár sok támadás érte őket odakint a régi életüktől való elfordulás miatt, ők kitartottak.

Többen közülük már több mint tíz éve szabadultak és megállják helyüket a világban. Az egyik résztvevő mindössze két hete szabadult, azóta gyülekezetről gyülekezetre járva hirdeti Isten igéjét, az örömhírt. A rendezett családi és munkakörülmények mellett mindannyian fontosnak tartják ezeket az alkalmakat. Szabadságuk egy részét azért veszik ki, hogy meglátogathassák testvéreiket a börtönök falain belül. Az egyik tanúbizonyságot tevő testvér őszintén számolt be életéről és arról, hogy Isten nagyszerű szeretete által hogyan lett a falu rablógyilkosából a falu lelkipásztora, s immáron három gyülekezet vezetője.

A felszólalók közül többen kiemelték az APAC körlet adta lehetőségeket és azt, hogy Isten kézzelfogható áldásaként élték meg, hogy a körletre kerülhettek, ezáltal több lehetőségük van/volt elmélyülni a hitben.

Csuka Tamásné lelkésznő – úgy is mint a váci intézet volt lelkipásztora – rendkívül fontosnak tartja az ehhez hasonló alkalmakat. Egyházi fesztiválokat, középiskolákat, javítóintézeteket, fogyatékkal élőket és gyülekezeteket látogatnak meg a „régi csibészekkel”. Ezeknek az alkalmaknak a sok áldáson kívül igen nagy bűnmegelőzési hatása is van a hallgatók körében. Különös jelentősége van, amikor valaki olyan szólítja meg a most szabadságvesztésüket töltő embereket, aki maga is éveket, évtizedeket töltött a börtön falain és rácsain belül."

Címke:   Tiszalök vallás misszió ünnep APAC körlet