Szeretet és alázatosság

Szerző: Szöveg és fotó: Balogh Tamás / Kelet-Magyarország

Link: http://www.kelet.hu/megyei-korkep/2015/06/02/szeretet-es-alazatossag.kelet

Dátum: 2015.06.03.
A közelmúltban tartották az APAC részleg átadóünnepségét a tiszalöki börtönben, amelynek megnyitásával egy keresztény világnézetű kezdeményezéshez csatlakozott az intézet.

Hit, közösség, család


Az APAC (a szó magyar jelentése: Szövetség az Elítéltek Védelmére és Támogatására) egy olyan világnézeten alapuló rendszer, ahol az egy lakóközösségben élő, keresztény szellemiségű elítéltek alkotta csoport gondolkodásának középpontjában a hit, a közösség, és a család áll. Tevékenységüket nemcsak a házirend és a napirend szabályozza, hanem a közösség által létrehozott regula is.

A regula olyan szabálygyűjtemény, amelyben kulcsfontosságú a szeretet, valamint az alázatosság, a szelídség és a türelem. A tiszalöki intézet a Magyar Testvéri Börtöntársaság kezdeményezéséhez kapcsolódott, amelynek a támogatásával valósulhatott meg a jelenleg 15 fogvatartottat befogadó részleg. A részlegbe felekezettől függetlenül kerülhetnek be az elítéltek.

Eredményes közös munka

Ökumenikus jellegét a közös célok kapcsolják össze, melyben kiemelt szerepet kap az együttműködés. Az ünnepélyes átadás ennek szellemében szintén ökumenikus jelleget öltött. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokágának Biztonsági és Fogvatartási helyettese, Schmehl János bv. dandártábornok az ünnepi beszédében az együttműködést és az eredményes közös munkát emelte ki. Roszik Gábor, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke örömmel üdvözölte Tiszalök csatlakozását a programhoz – tájékoztatott Pappné Baranyi Edina bv. főhadnagy fogvatartási főelőadó.


Címke:   Tiszalök APAC-körlet átadás vallás reintegrácó