Portugália: “A költészet nem ismeri a börtönrácsokat”

Szerző: apoesianaotemgrades.pt / JIVE

Link: https://drive.google.com/file/d/0B3A-LMQXTLqcT09acG9RemhLQVNyZGp3ZldMbnpVS09Dbkdj/view?pli=1

Dátum: 2015.06.16.
A 2004-ben indult „A Poesia não tem grades” program célja az olvasás népszerűsítése a portugál börtönökben azáltal, hogy a művészetekkel való kapcsolatra helyezi a hangsúlyt a társadalomba való visszailleszkedési folyamatban.

A programot a Pártfogói és Büntetés-végrehajtási Főigazgatósággal és a Könyvtári Főigazgatósággal közösen fejlesztették ki. Az elmúlt években a programot egy erős önkéntes csapat működtette. Ennek eredményeképpen 2013-ra az országban hat helyen is működik a program, képzéseket kínálva olyan személyek számára, akik helyben kívánnak önkénteskedni hosszabb távon. 2015-ben várhatóan nőni fog a képzési központok által lefedett terület, így jóval több potenciális önkéntest vonhatnak be a programba.

Az elítéltek reintegrációjának egyik legelfogadottabb módja a portugál börtönökben a „kulturális intervenció”. Ugyanakkor a börtönpopuláció heterogenitása és a börtönkörülmények ismeretének hiánya nehézséget okozhat azoknak az önkénteseknek is, akikben megvan az elhatározás és a kezdeményezőkészség. Az utóbbi években tapasztalt magas fokú érdeklődés, és a kulturális intervenció szükségességének jogszabályi szinten való rögzítése ellenére, továbbra is sok a teendő a speciális területeken dolgozók képzésének fejlesztése terén.

A legnagyobb nehézséget a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások szűkössége jelenti a program számára.  Az anyagi támogatás teljes hiánya arra kényszerítette a programot népszerűsítő szervezetet, hogy megoldást találjon a finanszírozási problémákra.

Tevékenységeiket az elkövetkezendő évben az O lado de dentro do lado de dentro című könyv eladásaiból fogják finanszírozni. A könyv több neves portugál szerző alkotásának gyűjteménye, melyek mind valahogyan kapcsolódnak a “bent” szóhoz. További információkért látogassanak el a program honlapjára: http://www.apoesianaotemgrades.pt.


Címke:   JIVE olvasás kultúra reintegráció Portugália