84 éve hunyt el Vajna Károly

Szerző: ÖBE

Link: http://mek.oszk.hu/14100/14195/

Dátum: 2015.07.13.
A magyar börtönügy nagy alakja 1931. július 13-án hunyt el Budapesten, sírja a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben található. Színes életútjáról A szamosújvári vár című, 1898-ban kiadott műben olvashatunk részleteket.

Részlet a műből:

„Vajna Károly 1851-ben született Nagy-Enyeden, hol atyja a Bethlen-főiskolának tanvezető tanára volt. Szülővárosában végezte iskoláit, a jogot pedig a nagyszebeni kir. jogakadémián hallgatta. 1874-ben lépett állami szolgálatba: a már feloszlatott nagyenyedi első folyamodású kir. törvényszéknél mint jog-gyakornok nyert alkalmazást; de a következő évben Alsófehérmegye aljegyzői tollat ad kezébe; innen három év múlva a városhoz ment: tanácsosnak választották meg. Ebben a minőségben öt évig szolgálta Nagy-Enyed városát. Innen ismét a megyéhez hivták, hol az árvaszék ülnöki teendőit végezte. 1887. elején lépett a börtönügyi pályára: midőn a szegedi kerületi börtönhöz ellenőrré nevezték ki. Szegedről ugyanolyan minőségben 1889 őszén áthelyeztetett a szamosújvári fegyintézethez, melynek 1895. júl. 8-ika óta volt igazgatója. Városunkból 1898. nov. 16-án léptettetett elő: ismét Szegedre ment igazgatónak.

Vajnáról, mint fegyintézeti igazgatóról szépen szól fötisztelendö Hodoreán János volt tiszttársa; én öt mint társadalmi embert méltatom. Széles látókörrel biró mívelt, jó modorú férfiú, ki nélkülözhetlen tagja volt a mívelt köröknek; de azért nem vetette meg az egyszerű embert sem. Kötelességét példás pontossággal teljesítette. Érdeklődött minden iránt, a mi szép, jó, nemes. Egy perczig sem vesztegelt tétlenül: a munka, mely nemesit, volt élet-eleme. Ma Fadruszt viszi az örmény kath. plébániai templomba, hogy megmutassa neki az ott összehalmozott műkincseket; más nap már Réthy Laura hangversenyét készíti elő. Ma fényes ebédet ad Hegyesi Mari tiszteletére és holnap a gymnasium segély-egyesületi gyűlésén szólal fel. Egyik héten az őskori telepen régiségeket ásat, másik héten az alagút eltűnt nyomait keresi. Ezt az időszakot idegen nyelvek tanulására fordítja, másikban magyar motívumokat fest.

Most irodalommal foglalkozik; de megszakítja és a műkedvelők próbaelöadására megy. Ma a méhész-egylet ügyében fáradozik, holnap már aláírást gyűjt a korcsolyázók téli csarnokára. De ki képes a különböző téreket, melyeken oly sokat tett, bárcsak fel is sorolni? Azért még csak azt mondom, hogy társadalmunk Vajna Károly eltávozásával kipótolhatlanul sokat veszített.”

Vajna Károly - A szamosújvári vár 1898

Vajna Károly (1851. október 13. - 1931. július 13.)

Címke:   Vajna Károly szakíró múlt évforduló