Segít gátat szabni egy újabb bűncselekmény elkövetésének

Szerző: Hanol Erzsébet / teol.hu

Link: http://www.teol.hu/tolna/kozelet/segit-gatat-szabni-egy-ujabb-buncselekmeny-elkovetesenek-620513

Dátum: 2015.07.16.
Jelenleg Hegedüs Andrea a megye egyetlen büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelője. Feladatairól, munkájáról mesélt, ami a bűnelkövetők társadalomba való visszailleszkedését szolgálja.

Ezt a munkát csak teljes odaadással és elhivatottsággal lehet eredményesen végezni – vallja Hegedüs Andrea büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő. Azt mondja, a hivatás talált rá, hiszen már az előző munkahelye, a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata révén is többször meg kellett fordulnia a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Szakmai elhivatottsága azonban édesanyától is eredhet, hiszen ő is pártfogó felügyelő volt.

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben dolgozó reintegrációs tisztek mellett, jelenleg Hegedüs Andrea az egyetlen büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a megyében. Az egyik legfőbb feladata a feltételes szabadság alatti pártfogó felügyelet, melynek célja, hogy a pártfogolt folyamatos ellenőrzésével és elszámoltatásával gátat szabjanak egy újabb bűncselekmény elkövetésének. De ez nemcsak ellenőrzés, hanem segítés is, hiszen egyben a társadalomba való visszailleszkedéshez is hozzájárul az együttműködés, melynek alapja a pártfogoltakkal való folyamatos és rendszeres kapcsolattartás. Ez ideális esetben személyes találkozások révén valósul meg, ám erre nincs mindig lehetőség. Ilyenkor a pártfogolt levélben, e-mailben is jelentkezhet, vagy telefonon, ahogy annak a beszélgetés során magam is fültanúja lehettem. Kellemes hangnemben folyt a társalgás, és Andrea úgy búcsúzott, hogy az együttműködés véget ért, és bent, a börtön falai között lehetőleg már nem szeretne találkozni a pártfogolttal.

Hegedüs Andrea azt mondja, a bizalomnak kölcsönösnek kell lennie a pártfogó és a pártfogolt között, és az együttműködés során vannak kötelező magatartási szabályok, amelyeket a pártfogoltnak be kell tartania. Úgy érzi, ő mindig minden tőle elvárható segítséget megad, igyekszik szakmai tudása legjavát nyújtani, de azon nem lehet segíteni, aki nem akar változni. Így van, hogy a pártfogolt ismét a bv. intézetbe kerül.

A bv. pártfogás része a családlátogatás is. Ilyenkor Hegedüs Andrea személyesen keresi fel a pártfogoltját a lakóhelyén, felméri, milyen körülmények között él, hogy szüksége van-e valamilyen segítségre, például abban, hogy el tudjon helyezkedni a munkaerő-piacon.

Hegedüs Andrea a börtön falain belül és kívül jelenleg mintegy ötven emberrel foglalkozik, túlnyomó részt – becslése szerint 90 százalékban – férfi bűnelkövetőkkel, és azt mondja, nőként maximálisan megkapja a tiszteletet a pártfogoltaktól.

A pártfogás időtartama legalább egy év és a feltételes szabadságvesztés időtartamától függően legfeljebb öt év, kiugró esetekben viszont 15 év is lehet.

Kreatívnak és határozottnak kell lenni


A bv. pártfogás mellett a közvetlen szabadulás előtt álló fogvatartottak és a már szabadultak társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése is Hegedüs Andrea feladatai közé tartozik. Ez lehet szükség esetén az iratpótlás, a családi kapcsolatok helyreállítása, az oktatásban való részvétel megszervezése vagy segítségnyújtás a lakhatás megoldásában, ha a fogvatartott esetleg hajléktalanként szabadulna. A pártfogó felügyelői munkát ezért széleskörű kapcsolatrendszer segítségével lehet hatékonyan végezni. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő kiemelte, hogy a rendőrkapitányságokkal, a Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival, az önkormányzatokkal, a roma egyesületekkel, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a családsegítő központokkal, a gyermekjóléti szolgálatokkal és a hajléktalan ellátást végző intézményekkel, valamint eseti jelleggel a gyámhivatalokkal és az anyaszállókkal tart rendszeres kapcsolatot. – Kiemelten fontos a jó szakmai kapcsolat kialakítása, fenntartása és folyamatos építése – tette hozzá.

Több esetben környezettanulmány készítésére is szükség lehet. Például ha valamilyen ok miatt ellenőrizni kell a szabadságvesztés félbeszakítására irányuló kérelem indokoltságát. Ilyen lehet, ha a fogvatartott részt akar venni egy hozzátartozója temetésén. De készül környezettanulmány a reintegrációs őrizetbe helyezést és a fiatalkorú befogadó részlegbe helyezését megelőzően is, illetve a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kötelező kegyelmi eljárása elbírálásához is. Ez utóbbira viszont Tolna megyében még nem volt példa.

A reintegrációs őrizet szintén egy újabb eljárás, idén április elsejétől hatályos. Az eljárás a fogvatartott és védője kérelmére vagy a bv. intézet kezdeményezésére indul, és a bv. bíró dönt a végrehajtásáról. Lényege, hogy a fogvatartott hat hónappal a szabadulás előtt lehetőséget kap, hogy otthonába bocsássák, és a büntetés fennmaradó részét ott töltse le, lábán egy távfelügyeleti eszközzel. Ez idő alatt a pártfogó felügyelő ellenőrzi őt.

A megye egész területén ő a pártfogó


Hegedüs Andrea egy jogszabályváltozás nyomán tavaly októberben került a büntetés-végrehajtási szervezet állományába, a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatától. Július elseje óta a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a munkáltatója. Azt mondja, hogy a bv. intézet vezetésétől és a BvOP szakmai vezetésétől is minden támogatást megkap az eredményes és sikeres munkavégzéshez.

Mivel Hegedüs Andrea Tolna megye teljes területén ellátja a bv. pártfogó felügyelői munkát, ezért nemcsak Szekszárdon, hanem Bonyhádon, Dombóváron, Pakson és Tamásiban is tart ügyfélfogadást. A megyeszékhelyen a kormányhivatal biztosít számára irodát, a többi városban pedig a települési roma nemzetiségi önkormányzatok segítenek ebben. Ennek kapcsán, velük januárban kötött megállapodást a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

Címke:   Szekszárd bv. pártfogó felügyelő új jogintézmény