Több mint 8 ezren dolgoznak a büntetés-végrehajtási szervezetnél

Szerző: MTI / Metropol

Link: http://metropol.hu/itthon/cikk/1358960-tobb-mint-8-ezren-dolgoznak-a-buntetes-vegrehajtasi-szervezetnel

Dátum: 2015.09.07.
Huszadik alkalommal ünnepelte a büntetés-végrehajtás a szervezet napját, Szent Adorján napot.

A börtönőrök védőszentje római katona volt Maximianus császár uralkodása idején, aki keresztény hite felvállalásáért halt mártírhalált.

Napjainkban több mint nyolcezer ember dolgozik a büntetés-végrehajtási szervezetnél, akik a fogvatartottak őrzéséért, szállításáért, munkáltatásáért, élelmezéséért, egészségügyi állapotáért felelnek. A bv.-sek kiemelt kockázatú munkát végeznek, feladataik ellátása során mindig szakszerűen és jogszerűen kell eljárniuk. Hazánkban 28 börtönben, mintegy 17 500 embert tartanak fogva. A szervezet szakszerű és jogszerű feladatellátásához nélkülözhetetlen a felkészült, elhivatott személyi állomány. 1400 tiszt, több mint 5500 tiszthelyettes és 1100 közalkalmazott dolgozik a szervezetnél, hogy munkájukkal folyamatosan biztosítsák a biztonságot, valamint a társszervekkel, egyházakkal és civil szervezetekkel együttműködve elősegítsék a fogvatartottak szabadulás utáni sikeres társadalmi reintegrációját.

Az idei Adorján-napon az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tartották meg a büntetés-végrehajtás központi ünnepélyes állománygyűlését, ahol Dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes adta át a belügyminiszter által adományozott elismeréseket a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársaknak, valamint csapatzászlót adományozott az állampusztai börtön személyi állományának.

A börtön jogelődje a Wagner Pál földbirtokos által az államnak börtönügyi célra hagyományozott birtokon létesült 1884-ben, az elítéltek mezőgazdasági munkával történő foglalkoztatására. 1974-ben a Solti Állami Gazdaság területeinek átvételével a gazdaság működési területei a háromszorosára bővültek. A fogvatartotti munkaerő elhelyezésére az átvételt követő években létesítették a solti objektumot, így Állampuszta az ország területileg legnagyobb kiterjedésű büntetés-végrehajtási intézete lett.

Az intézet sajátossága, hogy a munkavégzés elsődlegesen mezőgazdasági jellegű, nyitott területen történik, amely az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-vel való együttműködés során valósul meg. A fogvatartotti foglalkoztatás mértéke eléri a 90%-ot.

A börtön két telephelyén jelenleg mintegy 1 100 elítélt tölti büntetését. A telítettség csökkentését célzó bővítés folytatódik, a tervezés és kivitelezés az Európa Tanács ajánlásainak figyelembevételével valósul meg. Az elmúlt években mintegy 330 fővel bővült az elhelyezhető létszám, jelenleg a solti objektumban 108 új férőhely kialakításán dolgoznak.

Címke:   Állampuszta Szent Adorján bv. szervezet ünnep