Börtönben szentelt imatermet Veres András püspök

Szerző: Tánczos Mihály / nyugat.hu

Link: http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/bortonben_szentelt_imatermet_veres_andras_puspok

Dátum: 2013.12.26.
Az elítéltek alkotásaival újult meg a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet imaterme, amit dr. Veres András püspök szentelt fel.

Megszentelte a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet imatermét, majd karácsonyi szentmisét celebrált a 170 megjelent fogvatartott, valamint személyi állományú tagok számára dr. Veres András megyéspüspök.

Az ünnepélyes alkalomnak a karácsony misztériumán kívül az volt az apropója, hogy gondos előkészületek után elkészültek a szombathelyi börtön imatermének üvegfreskói és keresztúti stációi, amelyek mindegyikét fogvatartottak készítették. Az alkotások hosszú hónapok munkájával születtek meg.

Négy ablakra kerültek fel Szűz Mária, Szent Adorján, Szent Márton, Szent Kvirin, Boldog Batthyány-Strattmann László, Mindszenty József bíboros, Brenner János és Boldog Ceferino alakjai. Szent Márton Savaria szülötte volt, Szent Kvirin rövid ideig raboskodott, majd megtérítve őrzőjét, végül Savariában végezték ki. Szent Adorjánt szintén fogva tartották, majd kegyetlen módon vetettek véget életének.

Mindszenty József bíboros Szombathelyen járt iskolába, majd meghurcoltatása során börtönbe vetették. Brenner János Szombathelyi születésű volt, iskoláit is itt végezte, majd Vas megyében gyilkolták meg. Boldog Ceferino spanyolországi cigány lókereskedő volt, aki szintén ártatlanul ült börtönben, később keresztény hite miatt kivégezték. Ő az egyetlen cigány származású boldoggá avatott az egyházban.

A püspök elfogadva a börtön felkérését, áhítatos szentmisét mutatott be, kérte Isten áldását a fogvatartottakra valamint a személyi állományra és ajándékként több bibliát adományozott az intézet számára, amelyet a rabok az imateremben haszonnal forgathatnak.Címke:   Szombathely vallás ünnep