Földvári József: A büntetés tana (könyvajánló)

Szerző: Lőrincz József, Fotó: lib.pte.hu / ÖBE

Link: http://mek.oszk.hu/14600/14620/#

Dátum: 2015.10.12.
Az 1970-ben kiadott és azóta jogászgenerációk számára az alapismereteket jelentő művet, Földvári József A büntetés tana című könyvét ajánljuk az érdeklődök figyelmébe. A könyvhöz, mely mára az interneten is elérhető, Lőrincz József írt ajánlót.

A hazai büntető igazságszolgáltatás fejlesztésének sürgető szükségével a politikai és állami vezetése a 60-as évek második felében szembesült, világossá vált, hogy ezt csak a bűnügyi jogágak, ebben a büntetés-végrehajtás távú, összehangolt, szakszerű szabályozásával és további gyakorlati erőfeszítésekkel lehetséges megvalósítani. E folyamat elméleti segítését látta el Földvári József: A büntetés tana című műve (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970), amely a büntetőjogi büntetésekről a II. világháború óta felhalmozódott ismeretanyagot kísérelte meg először szintézisbe foglalni. Terjedelmes munkájában a büntetés elméleti vonatkozásain, anyagi büntetőjogi szabályozásán túl a szankciók végrehajtási kérdéseinek is teret szentel. Mint írja: "ahhoz, hogy a büntetés mibenlétéről, várható hatásairól, alkalmazásának lehetőségeiről, szükségességéről teljesebb képet nyerjünk, a büntetéssel foglalkozó tudományoknak az eredményeit szintetizálnunk kell. Ezt a szintézist kell megvalósítania a büntetés tanának." Földvári ennél is tovább megy, amikor úgy véli, hogy a büntetés nem jogi vonatkozásainak kutatási eredményeit is önálló tudományág keretében kell összefoglalni, erre lenne hivatva a pönológia.

Címke:   Földvári József szakirodalom büntetés pönológia