Van fény az alagút végén: a fogvatartottak felidézték börtönbeli emlékeiket

Szerző: Kovács Erika, Fotó: Balogh Ákos / Veszprémi Napló Online / Veszprém Televízió

Link: https://veol.hu/gazdasag/van-feny-az-alagut-vegen-1729415

Dátum: 2015.09.29.
Életünk célja, hogy munkánk, családunk legyen a szabadulás után, amiben sokat segít, hogy a börtönben tanulhatunk, dolgozunk.

Ezt Németh Attila Norbert és magát Krisztiánnak nevező fogvatartott mondta kedden, a börtönben levők tanulását, munkáját értékelő országos program zárásán. Németh Éva ezredes, intézetparancsnok és Takács Szabolcs kormánymegbízott együttműködési megállapodást írt alá céljukról, miszerint a fogvatartottak szabadulásuk után hasznos tagjai legyenek a társadalomnak.

Reményeink szerint gyümölcsöző lesz a kapcsolat - így érvelt Takács Szabolcs kormánymegbízott hivatala és a büntetés-végrehajtási intézet (bv) együttműködése mellett.

Országos pályázattal a veszprémi büntetés-végrehajtási intézetből (bv) 192 fogvatartott vett részt azon a programon, ami lehetővé tette, hogy szakmát tanuljanak és a falakon kívül dolgozzanak. Németh Éva ezredes, börtönparancsnok rámutatott: a fogvatartottaknak és fogvatartóiknak szervezett tréningek, képzések azt a célt szolgálják, hogy a szabadulás után az innen kilépők tisztában legyenek értékeikkel, képességeikkel, gyengeségeikkel, céljaik, megvalósítható terveik legyenek.

Hozzátette, mindez azért szükséges, hogy másik utat válasszanak, ne lépjenek rá arra, ami ide vezette őket. Rámutatott, e céloknak a bv szervezete egyedül nem képes eleget tenni. A család és a társadalom nélkül ez lehetetlen. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, az önkormányzat, a település polgárai is segítségünkre legyenek, ne a rosszat, hanem a jobbá lenni akaró embert lássák fogvatartottjainkban - hangsúlyozta. Takács Szabolcs kormánymegbízott felidézte, a pártfogói felügyelet korábban átkerült tőlük a bv-hez kollégáival együtt. Hivatala és a bv közti együttműködés reményei szerint gyümölcsöző lesz. E célt szolgálja, hogy foglalkoztatási főosztályuk dolgozói gyakran felkeresik a bv-t. Baán-Muzsik Márta, az országos pályázati program felelőse kiemelte, a veszprémi bv-t is érintő program gazdája a belügyi tárca, partnerei a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A fogvatartottak részt vehettek például önismereti és konfliktuskezelő tréningen, OKJ-s szintű szakmunkásvizsgát tehettek festő-mázoló, ingatlanfenntartó, karbantartó területen. Dolgoztak temetőben, óvodában, szemétszedésben. Németh Attila Norbert, mivel van szakmája, a munkalehetőséget üdvözölte, amit a falakon kívül végezhetett, Krisztián pedig azt, hogy festő-mázoló szakmát tanult, amire büszke a jó hangú, gitáron, szintetizátoron, hegedűn játszó fiatal. Állították, szabadulásuk után javukra válik, amit a börtönben megtanultak.

Címke:   Veszprém együttműködés reintegráció program