170 éve született Tauffer Emil

Szerző: Wikipédia / Magyar Elektronikus Könyvtár / ÖBE

Dátum: 2015.10.03.
A magyar börtönügy történetének egyik legnagyobb alakja, Tauffer Emil 170 évvel ezelőtt, Lepoglaván látta meg a napvilágot. Írásainak felelevenítésével reá emlékezünk.

Részlet az 1880-ban megjelent A szabadságvesztés-büntetés különféle nemeinek végrehajtása és a pénzbüntetés - tekintettel a magyar büntető törvényre s a legújabban kiadott m. kir. igazságügyministeri utasításokra című Tauffer bírálatból:

"A társadalmi jogrend, a személy- és vagyonbiztonság egyik leghatalmasb biztosítéka a jó büntető-törvénykönyvben található fel. Ennek igen lényeges, kiegészítő alkatrészét a szabadságvesztés büntetések czélszerű végrehajtása: a börtönrendszer képezi.

Az új magyar büntető-törvény, mely Európa szerte teljes elismerésre talál, a szabadságvesztés büntetések végrehajtása tekintetében, az úgynevezett irhoni rendszert vagyis a szabadságvesztés büntetések fokozatos végrehajtásának rendszerét fogadta el.

E rendszer felől azonban a törvényben magában, csak az irányt jelölő határozatok vannak felvéve, biztosítékául annak, hogy a kormányzatnak ne álljon hatalmában a szabadságvesztés büntetéseket az eddigi közös-, avagy a magán, vagy talán a hallgató rendszer szerint végrehajtatni, hanem hogy a kormány kötelezve érezze magát oda hatni, hogy a szabadságbüntetéseknél a fokozatos végrehajtási rendszer, az ir rendszer honosíttassák."


Címke:   Tauffer Emil évforduló gyakorló szakember múlt