Kiváló írás a rabtabellákról a Jogelméleti Szemlében

Szerző: Brandl Gergely, Gönczi Gergely, Hajdú Dóra, Marsovszki Ádám, Szakály Zsuzsa, Tamás Csaba / Jogelméleti Szemle

Link: http://jesz.ajk.elte.hu/2015_3.pdf#34

Dátum: 2015.10.04.
Egy méltatlanul elhanyagolt jogtörténeti forrás elemzése – Mire jó a rabtabella? ... címmel jelent meg tanulmány a Jogelméleti Szemle idei 3. számában.
 
A tanulmány szerzői Brandl Gergely, Gönczi Gergely, Hajdú Dóra, Marsovszki Ádám, Szakály Zsuzsa és Tamás Csaba. Részlet az írásból:

„A 19. sz. igazságszolgáltatásának egy fontos, ámde méltatlanul hanyagolt forrása a rabtabella, amely a törvényhatóságok és uradalmak tömlöceiben fogvatartottak statisztikai gyűjtésre is alkalmas adatainak táblázatos formában történő összesítése. A jogtörténeti kutatás különösen a periratok vizsgálatára koncentrál, jellemzően azért, mert az anyagi és eljárásjogi szabályok elsősorban ezekből a forrásokból ismerhetőek meg. A rabtabella ezekhez képest más jellegű, viszont a korszak igazságszolgáltatásának megismeréséhez szükséges információkat hordoz. Jelen tanulmány célja ezeknek az információknak az azonosítása és elemzése egy konkrét példán (egy 1806-ban, a „Csongrád-Szentesi Egyesültt Uradalmak” egy úriszékén meghozott ítéletek összefoglalásaként készített rabtabella) keresztül azzal a szándékkal, hogy felhívjuk a figyelmet a forrásban  rejlő lehetőségek kiaknázására, és ösztönözzük a további kutatást.”

Címke:   rabtabella statisztika múlt tanulmány elemzés