Pap István: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (könyvajánló)

Szerző: Papp István / Zikszay Gyula / Réső Ensel / Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

Link: http://digitalia.lib.pte.hu/?p=3796#toc

Dátum: 2015.10.23.
Mától az interneten is elérhető az a börtönügyi ritkaság, mely Pap István vámosi református lelkész írása és 1874-ben jelent meg Réső Ensel Sándor kiadásában. A digitális változat a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjának köszönhető.

A kiadó előszavából idézünk:

   „Midőn 1866-ik évben a börtönkönyvtárakat hazánkban megalakítottam és e téren az összes akkori megyei s városi börtönök részére kisebb nagyobb könyv-adományt küldtem s törekvésem emberbarátiasnak ismertetett el, feltettem czélul, hogy miként Németország és Anglia a börtönkönyvtárak részére külön műveket szerkesztetnek, úgy én is hazánkban részint buzdítás, részint jutalmazások által külön szerzőket nyerek meg börtönkönyvtár iróinak.
   1873. évben törekvésemet legjobban megértette Pestmegye tótfalusi községében pásztorkodó reform. lelkész Váry Sándor, ki Papp István egykori vámosi ref. lelkész egyházi beszédeit adáltalta nekem. Ezekben oly erkölcsi szent beszédeket is találtam, melyeket ő még 1840-ik évben, egy hozzá intézett felhívás folytán rabok számára irt s melyek 12 látogatásra vannak felosztva és úgy szerkesztvék, hogy azokat minden valláskülönbség nélkül bármely egyén használhatja és az imákat is, melyek minden beszéd után következnek, elimádkozhatja.”

Címke:   könyvritkaság lelkész erkölcs Réső Ensel Sándor