164 éve született Gedeon Emil

Szerző: ÖBE

Dátum: 2015.11.11.
A munkácsi, a szamosújvári, a sopronkőhidai és a váci fegyházak egykori tisztviselője, majd igazgatója ezen a napon, 1851. november 11-én született Alsó-Meczenzéfen. Az egykori szakember börtönügyi írásaival is kiemelkedőt alkotott.  A szabadságvesztés végrehajtásának reformkérdései és az ezekből folyó új büntetőrendszer (a munkarendszer) című, 1926-ban megjelent tanulmánya az ÖBE Börtönügyi irodalom válogatásában is elérhető. Az évforduló alkalmából a Közbiztonság című lapban 1909. február 22-én megjelent írással emlékezünk Gedeon Emilre.

"Jubileum a fegyházban.

      Az élőhalottak szomoru, sárga házában, ott a váci Dunaparton kedves házi ünnepély folyt le e hó 17-én. Az intézet nagyérdemű igazgatója, Gedeon Emil ekkor ért el munkás életének negyedszázados mesgyéjéhez s itt pár órára megállitották őt kollegái, barátai, tisztelői s darócruhás gondozottjai, hogy kifejezést adjanak mély és igaz szeretetüknek a derék kolléga, nemes barát és a szerető családfő iránt.
      Örömmel veszünk tudomást mi is a kiváló tisztviselő jubileumáról s mint osztályosok a munkában, küldjük Gedeon Emilnek nagyrabecsülésünket, szeretetünket és jókivánatainkat. Nehéz pályáján huszonöt keserves esztendőt futott meg. Ha valaki tudja ennek horderejét mérlegelni, azok mi vagyunk, akik talán még tövisesebb, áldatlanabb pályájának vagyunk önzetlen, becsületes katonái.
A helyi ünnepség misével kezdődött, melynek legérdekesebb momentuma az volt, hogy az éneket a fegyencek kara szolgáltatta s a sanctus szoloját is egy széphangu fegyenc énekelte lélekkel és áhitattal.
      Az irodában dr. Ládai István kir. ügyész, az igazságügyminisztérium képviseletében üdvözölte elsőnek Gedeont, majd Lencso Ferenc orvos, a tisztviselők nevében, Kovács András főfegyőr az alkalmazottak nevében mondott szívhez szóló szavakat.
      Ezután következett az ünnepség legkiemelkedőbb és érdekesebb momentuma, melyet a Váci Hirlap így ir le:
      „Most megható jelenet következett. Egy csomó darócruhás fegyenc vonult be s kivált közülük egyik – Kaisler Ödön – és igen szép szavakkal dicsőitette az igazgató humanizmusát. Lelkünk – mondotta fegyenctársai nevében Kaisler – nem annyira romlott, hogy ne látnánk meg a jóindulatot, jó szivet szeretett igazgatónkban, akit e jelentős napon szerető szivvel üdvözlünk.
      Az igazgató körülbelül ezeket válaszolta a fegyenceknek:
–  Minden szerencsétlennek éltető sugara a remény. A legelvetemültebbnek is ott él a szivének rejtekhelyén s ha hozzájárul a hit, lángra lobban s bevilágit egy nagy teret. Ti rászorultatok e világosságra, melynek fényénél észre vehetitek azt az ösvényt, mely elvezet a külső életben a becsület utjára. A reménység ez a sugara ki ne haljon lelketekből, szivetekből!”
      A jubiláns derék igazgató életrajzi adatai ezek:
      Gedeon Emil Alsó-Meczenzéfen született, 1865 november 11-én, hol apja vasgyáros volt. Kassán és Lőcsén végezte középiskolai tanulmányait, mig a jogot Kassán és  Kolozsvárott hallgatta. 1883. év junius 15-én került Vácra a fegyintézethez, mint diurnista, s 1884. évben nevezték ki tisztté Munkácsra. Azóta szolgált mint gondnok és ellenőr a kir. kerületi börtönnél, a szamosujvári fegyháznál, igazgató lett Sopronban s amikor Vácott a szomoru véget ért Balkai halála  folytán üresedésbe jött az igazgatói állás, visszakerült pályafutásának kiinduló pontjára, ahol most megérte munkálkodásának negyedszázados fordulóját.
(—s)"

(A cikkben megjelent születési év elírás, a helyes adatot a rendelkezésre álló forrásból pontosítottuk. A szerk.)
 
Gedeon Emil ÖBE

Címke:   Gedeon Emil évforduló gyakorló szakember múlt