„Uram, tégy engem békéd eszközévé!”

Szerző: Szöveg és fotó: Magyari Márton / evangelikus.hu

Link: http://www.evangelikus.hu/bortonmisszio-konferencia-2015

Dátum: 2015.11.09.
2015. november 5–én került sor a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete ez évi közös közgyűlésére és konferenciájára a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának dísztermében.

Az ország megannyi részéből érkező résztvevők együttlétüket közös énekléssel és áhítattal kezdték, igei szolgálata során Szűcs M. Klára lelkésznő, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lelkésze Assisi Szent Ferenc imájával is felhívta a figyelmet az ajándékul kapott lelki kincsek továbbadásának fontosságára.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.


Ezt követően Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének elnöke nyitotta meg a közgyűlést és számolt be az előző közgyűlés óta eltelt időszak gazdag és fontos eseményeiről. Beszámolójában kiemelte, hogy a Börtöntársaság konzorciumi partnerként két Európai Uniós pályázatban vesz részt, melyek közül a Building Bridges az áldozatok és elkövetők közötti helyreállító találkozásokra fókuszál, míg az ECOR (= European Communities of Restoration) projekt az elérhető legjobb gyakorlatokat kívánja megvalósítani a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben is az APAC-módszer alapján.

Beszámolt továbbá a fogvatartottak gyermekeit támogató és a családi kapcsolatokat erősítő Angyalfa-programról is, melynek keretében 2014 karácsonyán 750 gyermek kapott ajándékot, 21 gyermeket pedig egyhetes mátrai nyári táborba is el tudtak vinni. A tavalyi évi Országos Bibliavetélkedő Fogvatartottaknak bibliaversenyben 970 fogvatartott mérte össze tudását 32 hazai börtönben, s hónapokon keresztül tanulmányozták a Bibliát.

A beszámolót követően a konferencia első előadását dr. Sárik Eszter, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa tartotta meg, Vallásosság a deviáns fiatalok körében címmel. A tudományos kutatás lezárása egy éven belül várható, azonban előadásában az eddigi eredmények alapján is kitűnő képet kapott a hallgatóság a veszélyeztetett és bűnelkövető fiatalok értékrendjéről, vallásosságáról és ezek közötti összefüggésekről.

A rövid kávészünetet követően került sor az ezévi Colson-díjak átadásáról. A Börtöntársaság elnöksége még 2012-ben hozta létre a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság alapítójáról, Charles Colsonról elnevezett díjat, melyet minden évben két önkéntes munkatársunk kap meg az elnökség döntése alapján. A két díjazott Gyurkócza Aranka aradi evangélikus börtönlelkész és Nagy József katolikus testvér lett 2015-ben, kik évtizedek óta hirdetik a Megváltó Krisztust a börtönökben és a fogvatartottak családjai között. A Colson-díjjal 50.000 Ft honorárium illeti meg a díjazottakat.

Az ünnepélyes átadást követően Katona Csilla a Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány elnöke és a Börtöntársaság szakmai vezetője részletesen mutatta be az elmúlt év során megvalósult tevékenységeket és programokat. Örömmel számolt be, hogy az idei évben Baracskán, Márianosztrán és Balassagyarmaton is sikerült megvalósítani a Building Bridges program keretében a Zákeus-programot, míg Mélykúton és Tiszalökön létre jött két új APAC körlet az ECOR program keretében, összesen 27 fogvatartottal. A szakmai munka, úgy, mint az önkéntesek és szervezetek bevonása, áldozatok megkeresése, családi találkozók és előadások szervezése mellett beszámolt a megvalósított programokkal párhuzamosan folyó tudományos kutatásokról is, melyek alapján mérhető lesz egy-egy megvalósított program eredménye, sikere. Hozzátette: minél nagyobb szükség van az egyházakra, szociális intézményekre, az utógondozásra és az önkéntesek munkájára, hiszen a reintegráció közös érdek, s ennek érdekében közös összefogásra van szükség.

Katona Csilla előadását az idei évben létrejött APAC körletek börtönlelkészei egészítették ki gyakorlati információkkal. Először Oláh László református lelkész, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lelkésze számolt be a körlet indulása óta eltelt időszakról, eredményekről, problémákról, friss tapasztalatokról, majd Szűcs M. Klára a tiszalöki intézet lelkipásztora számolt be a helyi tapasztalatokról.

Boros Lajos volt fogvatartott beszámolója örömmel és hálával töltötte el a résztvevőket. 22 év szabadságvesztést követően 6 hónapja szabadult és hirdeti Isten dicsőségének és kegyelmének nagyságát szerte az országban és a határokon túl is. A hallgatóság élőben bizonyosodhatott meg, hogy micsoda erőt jelent valaki számára státusztól függetlenül Isten szeretete, mely igazi változást jelentett Boros Lajos életében is, s mit jelentett számára a váci APAC körleten töltenie szabadságvesztését.

Ezt követően Magyari Márton a Börtöntársaság ügyvezető-igazgatója ismertette az Angyalfa-program ez évi eredményeit és tájékoztatta a hallgatóságot a 2015. évi karácsonyi akciótervről. Felhívásában mondta, hogy idén is az a cél, hogy az Angyalfa Alapítvánnyal és a magyarországi börtönlelkészekkel közösen minél több helyre és minél több ajándékot juttassanak el, annak érdekében, hogy a családi kapcsolatok megmaradjanak és épüljenek. Hozzátette: Balog Zoltán miniszter saját miniszteri keretéből 2 millió forintos támogatást ítélt meg az Angyalfa-program számára, melynek segítségével lehetőségük volt egy elkötelezett munkavállalót kifejezetten a fogvatartottak gyermekeinek lelki és szociális segítségnyújtására alkalmazni.

A börtönmissziósok és börtönlelkészek találkozóját ezután fórum követte, majd büféebéddel zárult az idei novemberi találkozó.

Címke:   vallás börtönmisszió lelkész konferencia