121 éve született az első magyar börtönújság, a Bizalom című lap alapítója és szerkesztője, Göllner Mária

Szerző: Wikipédia, Szent Mihály Szépmíves Céh / ÖBE

Link: http://sztmszc.hu/node/659

Dátum: 2015.11.13.
Nagy Emilné Göllner Mária (Budapest, 1894. november 13. – Bázel, 1982. január 19.) magyar művelődéstörténész, antropozófus, a magyarországi Waldorf-pedagógia megteremtője.

Életéről a Szent Mihály Szépmíves Céh honlapján olvashatunk részleteket. Ugyancsak itt jelentek meg adatok a Bizalom című lapról, melyből mi is közlünk részleteket:

"1929 Karácsonyára jelent meg az első magyarországi börtönújság Bizalom címmel. Alapítója és szerkesztője Nagy Emilné dr. Göllner Mária volt. Férje, dr. Nagy Emil maga is rendszeresen írt a lapba. A fiatalasszony fogházmissziós munkája megkoronázásaként alapította és szerkesztette a kiadványt. Feladatai közé tartozott, hogy az elítéltekben ébren tartsa a Gondviselés és az Isteni Világrend iránti bizalmat. Ezzel a lappal a börtöngondozás területén is úttörő tevékenységet végzett. A fejlécet Albert Steffen svájci író, költő, festő, a Rudolf Steiner halála utáni évtizedek antropozófiáját fémjelző vezetője rajzolta.

Az újságot az ország minden elítéltje térítés nélkül olvashatta. Könnyen érthető nyelvezeten megírt folytatásos regényeket, novellákat, verseket, rövid lélegzetű esszéket, keresztrejtvényeket tartalmazott. A világban zajló politikai esemé­nyekről is tájékoztatást adott, de csak tények közlésére szorítkozott. A lap nemcsak passzív szellemi táplálékot nyújtott a raboknak, hanem egyeseket aktív tevékenységre bíztatott, ugyanis ők is írhattak bele. Sokan éltek is a lehetőséggel, és zárkájukban lelkesen rótták a sorokat. A Bizalom tizenöt éven át havonta kétszer jelent meg, 1929 Karácsonyától, 1944 Karácsonyáig.

Az írástudók legjava adta segítségét, műveiket honorárium nélkül bocsátották rendelkezésre: többek között Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért, Szabó Lőrinc, Szép Ernő. Rudolf Steiner írásai - valószínűleg - itt jelentek meg először magyar nyelven."


A kiadvány évfolyamait fogvatartottak segítségével sikerült digitalizálni, mely az Országos Széchényi Könyvtár honlapján mára mindenki számára elérhetővé vált.


Címke:   Göllner Mária börtönújság Bizalom évforduló