A bűn és a megelőzése

Szerző: Regös István, Fotó: Varga Gábor / MIX Online

Link: http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=119625

Dátum: 2015.12.04.
Idézhetnénk, akár pontatlanul is, a Bibliából: az vesse rá az első követ, aki olyan ártatlan, mint egy csecsemő. De mondhatnánk azt is, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, ki így, ki úgy. Vagy Ön, kedves olvasóm, az egyetlen valódi ártatlan?

Persze ezek csak szép szavak maradnának, hatásuk nem sok lenne, valahogy úgy tűnne minden, mint ahogy a világtörténelem ezt igazolja, az emberiség ugyan beszél az erkölcsről, tagadja a bűnt, de gyors rendőrkanyarral mégis messze elkerüli még a tízparancsolat betartását is. Mert ha nem így lenne, nem lennének háborúk, nem üldöznék egymást vallások, nem pusztulnának el népek, elég lenne betartani a „Ne ölj!” parancsolatot, vagy követni a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”, de szép is lenne! Ehelyett dúlnak a háborúk mióta ember él a Földön, és nem úgy tűnik, mintha elindult volna az emberiség a béke felé, nemhogy csökkennének a népek közötti feszültségek, de inkább nőnek, mint eső után a gombák.

Tyúklopásért kézlevágás


És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a bűnözés (háború sem kell hozzá), az emberiség kifejlődésével egy időben született. Volt, aki nem vett részt a mamutvadászaton az ősközösségi csoporttal, és mégis ő evett belőle a legtöbbet, ha nem adtak neki, hát lopott. Nem sokat lacafacáztak abban az időben, lehet, hogy egy falatnyi lopott húsért az életével fizetett, hamar lecsapott a kőbalta a fejére. De István királyunk kőkemény törvényekkel büntette a bűnt. Tyúklopásért kézlevágás járt, és ki tudja már a sok feljegyzésből, mi az igazság, de egy biztos, hogy megpróbálta elrettenteni vastörvényeivel a bűnözőket a bűnelkövetéstől. Bár nem voltam ott, de azt hiszem, nem sok sikerrel járhatott. Igaz, mászkált pár félkezű ember, és attól kezdve csak a másik fél kezével tudott lopni. A leghatásosabb a fejlevágás volt, mert attól kezdve az áldozat már nem bűnözött többet. És évezredek alatt ezer különféle törvény határozta el, hogy megalkotja a bűn megtorlásának rendjét, és már akkor foglalkozni kezdtek nem csak a bűn megbüntetésével, nemcsak az elkövetők szigorú megbüntetésével, hanem a bűn megelőzésével is.

Prevenció - megelőzés

Már évszázadokkal ezelőtt is rájöttek, hogy bizony, ha a bűnelkövető nem halállal bűnhődött, hanem tömlöcbe zárással, akkor a legegyszerűbb börtön is nagyon drága volt a regnáló hatalomnak. Arról nem beszélve, hogy amióta a börtönök léteznek, attól kezdve bűnözőegyetemekké is váltak, igaz, néhány évtizede megpróbálják a reintegrációt megvalósítani és tökéletesíteni. Így hát eljutottam mondanivalóm lényegéhez, aki azt mondja, hogy a bűnmegelőzés hatása és a belefektetett költség nem túl kecsegtető, ami az eredményt illeti, az súlyosan téved. Vegyünk néhány példát! Sokáig senki nem értette, miért hal meg annyi csecsemő gyermekágyban és velük együtt a szülőasszony. Tulajdonították ezt az ördög művének, az anyák rossz előéletének, mint isteni büntetésként megjelenő dorgálást, az emberiség figyelmeztetésére. Azt hitték, egy erkölcsösebb élet majd megszünteti a gyermekágyi halál sokaságát. Ők is nagyot tévedtek. Egy csodálatos magyar orvos, egy bizonyos Semmelweis Ignác, megfigyelte, hogy milyen keveset törődnek a szülészorvosok, a bábák a tisztasággal, a sterilitással. És a saját kórházában szigorú rendszabályokat hozott a tisztaság megőrzéséről, a nagyon alapos kézmosásról, majd a fertőtlenítésről. És csodák csodája, belátható időn belül csökkent a gyermek és anya halandósága a szülészeten. És mi tudjuk, hogy Semmelweis módszereit átvette az egész világ, ma már tudomány egy sebész bemosakodása, és ezt úgy hívjuk, hogy prevenció, de kereshetjük megelőzés címen is a szótárban.

Csak a kitartó munka eredményes


Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója „Bűnmegelőzésalapú társadalom, prevenció a XXI. században” című korszakos könyvében szinte pontról pontra lefektette a bűnmegelőzés szabályait, lehetőségeit, nehézségeit egyaránt. Mottóként írta: „A bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni”. Cesare Beccaria mondását, ami a mai nap is tökéletesen igaz szinte minden bajra, mert ma már tudjuk, hogy olcsóbb a betegségeket is megelőzni, mint gyógyítani, és ez érvényes a bűnözésre is. Sokkal drágább a bűnöző komplex üldözése, felderítése, a bűnözők elfogása, a büntetés végrehajtása, hogy csak néhány pontot soroljak, mint a megelőzésére fordított összehangolt, kitartó munka. És itt a kitartáson van a hangsúly. Aki azt hiszi, hogy egyik napról a másikra lehet csodát tenni e téren, vagy fantaszta, vagy egyáltalában nincs tisztában a tényekkel.

Civilben is tábornok


A bűnmegelőzésnek lehetnek kampányszakaszai, amelyek kiterjednek egy-egy területre, de mégis azt mondom, hogy ne a kampány határozza meg a totális sikert. A kampány esetleges és időszakos, részleges, egy-egy területre koncentrálható, de nem általános. Ezért állandó felvilágosító munka és elfogadtatás szükséges, ami lehetővé teszi a látható eredményeket, ami nem más, mint a bűncselekmények számának csökkenése. Ezért látom én rendkívül fontosnak a végre valódi funkcióját betöltő Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkáját. A terület vezetője, dr. Hatala József rendőr altábornagy, aki korábban az országos rendőrfőkapitány posztját is betöltötte, kiderült, hogy otthonosan mozog a bűnmegelőzés csapdákkal telített frontján. Hiszen ismeri a bűn üldözését és büntetését is, valamint mélyen beleásta magát a bűnmegelőzés módszereibe, megszervezte professzionálisan működő csapatát, és már az is a legnagyobb eredményei közé tartozik, hogy a bűnmegelőzés közbeszéd által elfogadottá vált. Az NBT munkatársai kiléptek az irodából, és felvilágosító munkájukat valóban ott végzik, ahol a gondok találhatóak. Most már csak azt várhatjuk, hogy lassan-lassan látható eredményekről is beszámolhatunk. Mert nemcsak a partvonalról kell figyelni a bűnmegelőzésre, hanem részt is kell venni ebben az össznépi feladatban.


Címke:   bűnmegelőzés társadalom könyv szakíró