Hacker Ervinre emlékezünk

Szerző: Kozák Péter, Kiss Katalin, P. Szabó Béla / ÖBE

Link: http://nevpont.hu/view/9427

Dátum: 2016.01.04.
70 éve, 1945. december 27-én hunyt el Hacker Ervin jogász, egyetemi tanár. Írásaira, ezen belül börtönüggyel kapcsolatos tanulmányaira az idei esztendőben részletekben hívjuk fel az érdeklődő olvasók figyelmét.

Életútjáról a Névpont.hu oldalon az alábbiak olvashatók:

„A pozsonyi királyi törvényszék joggyakornoka (1911–1914), a pozsonyi királyi ítélőtábla tanácsjegyzője (1914–1919), a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem magántanára (1919). Az összeomlás után az Eperjesről Miskolcra Menekült Jogakadémia, ill. a Miskolci Evangélikus Jogakadémia Büntetőjogi Tanszékének ny. r. tanára (1920–1942), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a büntetőjog ny. r. tanára (1942–1945).

Büntetőjoggal és segédtudományaival, egyesületi és szervezeti jogi kérdésekkel, kriminálpolitikával, a jogtudomány oktatásával foglalkozott. Magyarországon az elsők között vizsgálta a pszichiátria és a büntetőjog kapcsolatát, a magyarországi kriminológiai tudományok és büntetőjogi statisztikai kutatások úttörője. Alapvetően új eredményeket ért el a háborúk és a kriminalitás összefüggéseinek vizsgálata terén. Többször járt hosszabb külföldi tanulmányutakon: Angliában, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban és Svájcban a börtönintézmények működését tanulmányozta. Tanulmányútjairól általában német (ritkábban francia és angol) nyelvű dolgozatokban számolt be, amelyek közül kiemelkedik a svájci zürichi kantonról szóló, nemzetközi érdeklődést keltő kriminológia monográfiája (1939). Igen termékeny szerző volt, művei döntő többsége a Miskolci Jogakadémia gondozásában jelent meg. A vetítettképes jogi oktatás magyarországi bevezetője, több mint hatezer, oktatási célt szolgáló diapozitívot gyűjtött össze.”

Hacker Ervin tudományos munkásságáról a Bibliotheca Iuridica, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos kiadványsorozatának Magyar Jogtudósok című 2014-ben megjelent kötetében bővebben olvasható.

Az interneten börtönügyi írásait eddig csak a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma közölte, az idei évtől viszont több könyvtár is közreműködik az életmű teljesebb bemutatásában.

Hacker Ervin (1888-1945)

Hacker Ervin (Pozsony, 1888. március 23. - Miskolc, 1945. december 27.)


Címke:   Hacker Ervin évforduló szakíró professzor múlt