Remény a börtönökben - Segíthetnek a szentmisék, az egyéni beszélgetések, a gyónások

Szerző: Némethy Mária, Fotó: Unger Tamás / vaol.hu

Link: http://vaol.hu/hirek/remeny-a-bortonokben-segithetnek-a-szentmisek-az-egyeni-beszelgetesek-a-gyonasok-1747768

Dátum: 2016.01.14.
Több éves hagyomány: dr. Veres András karácsonykor börtönökben is misézik. Miért?

A pap Isten irgalmasságának közvetítője. Az irgalmasság évében a hívő, hitüket gyakorló emberek számára nem szükséges magyarázni, hogy miért. De a börtönben minden más. Ott farkastörvények uralkodnak. Ha máshonnan nem, hát filmekből tudjuk: az őrszemélyzet és a fogvatartottak között is, de a zárkán belül, egymás között is kemények ezek a törvények. Az elítélteknek szükségük van arra, hogy valamilyen tartást, humánus hozzáállást kapjanak. Hiszen jelentős többségük nagyon megsebzett ember. Soha nem kaptak elég szeretetet, emberséget, támogatást az életükben. A börtönpasztoráció ezt, az emberséges hozzáállást tűzte maga elé.

Még Kiss László atyától, a korábbi szombathelyi börtönlelkésztől hallottam, aki éveken keresztül járt be a börtönbe és sokat beszélgetett elítéltekkel: egy pap számára a legfőbb küldetés az, hogy reményt nyújtson. Az csak egyik része a munkának, hogy a börtönben elzárt embereket szembesítse azzal, hogy mit tett és hogyan tette. Hogy bűnös. A pap szembesíti azzal is az elítéltet, hogy van lehetősége a megváltozásra. Ezért misézett karácsonykor Szombathelyen is, Zalában is börtönben dr. Veres András megyés püspök.

- Tudjuk: Isten sosem ad ajándékot annak, aki nem képes elfogadni. A börtönlakók mennyire elfogadóak? Mit lehet vigaszként mondani nekik? -kérdeztük a megyés főpásztortól.

- Már többéves hagyomány, hogy meghívnak a szombathelyi és a zalaegerszegi börtönbe karácsony környékén. Én ezeket a felkéréseket szívesen elfogadom, bár a lelkipásztori munkát nem én végzem: vannak papok, akik börtönpasztorációval foglalkoznak. Tudom tőlük, hogy vannak rabok, akik mélyebb lelki életet élnek, mert egzisztenciálisan olyan lelkiállapotba kerülnek. Nélkülözik a családot, a szeretteiket. Ilyenkor az ember sokkal gondolkodóbbá válik, létének a lényegét feszegeti. Azt, mi végett vagyok a világon. Vannak, akik a kérdésekre megkeresik a választ, s vannak, akik teljesen bezárkóznak. Lelkipásztoroktól tudom, hogy többen közülük rendszeres lelki gondozásra tartanak igényt. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert a reintegrálásuk a társadalomba alapvető kérdés. Komoly megtérők is vannak közöttük. Ezért is megyek hozzájuk szívesen minden évben, mert talán vannak, akiknek a megtérését segítem. Az Isten végtelenül irgalmas.

A börtönpasztorációval foglalkozó papok jól tudják: minden, ami a börtön bezártságában történik, csak akkor mondható biztosnak, ha kint is megmarad, ugyanis a zárt világban minden egészen más. A szentmisék, az egyéni beszélgetések, gyónások azonban segíthetnek.


Címke:   Szombathely Zalaegerszeg püspök vallás hitélet