Felnőtt rabok a kiskorúak helyén

Szerző: Nagy Székely Ildikó / e-Népújság.ro

Link: http://www.e-nepujsag.ro/op/article/feln%C5%91tt-rabok-kiskor%C3%BAak-hely%C3%A9n

Dátum: 2016.01.22.
Alapvető változások történtek tavaly a marosvásárhelyi börtönben, ahol az elmúlt években főként 14 év fölötti kiskorú, illetve 18 és 21 év közötti fiatalkorú bűnözők töltötték büntetésüket. A profilváltás következtében 2015-től 21 év fölötti, Maros megyei lakhelyű, nyitott és félig nyitott rendszerben letöltendő – azaz egy évnél kevesebb, illetve egy és három év közötti – szabadságvesztésre ítélt, valamint előzetes letartóztatásban lévő személyeket helyeztek el az intézetben – derül ki a börtön vezetőségének szerkesztőségünkbe is eljuttatott éves jelentéséből. 
 
A változás a rablétszám jelentős növekedéséhez vezetett, míg tavalyelőtt 106, tavaly 385 személy töltötte büntetését a vásárhelyi intézményben. A korosztály változása miatt a visszaeső bűnözők száma is nőtt, 2014-ben az elítéltek mindössze 2,83 százaléka, 2015-ben viszont 54,55 százalékuk tartozott ebbe a kategóriába. 
 
A múlt év utolsó napjára vonatkozó adatok szerint 33 rab előzetes letartóztatásban volt, 88 nyitott, 251 félig nyitott – bizonyos engedményeket, például a börtönön kívüli munkát lehetővé tevő – rendszerben töltötte büntetését, négyen még a zárt rendszerből maradtak, kilenc rab helyzete nem volt tisztázott. Ami az elkövetett bűncselekményeket illeti, a leggyakoribbak – 237 elítélt esetében – a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények, 85-en személy elleni, 33-an szexuális, 21-en közlekedési bűncselekmény miatt, hárman szervezett bűnözés, ketten drogfogyasztás és -forgalmazás vádjával kerültek rács mögé, egy személyt korrupciós ügyben ítéltek el. A legtöbb – 141 – rab 31–40 év közötti, 124-en ennél fiatalabbak (22–31 év), 108-an idősebbek (41–60 év). A nyilvántartásban hét 60 év fölötti, egyetlen 18 év alatti és négy 18–21 év közötti rab szerepelt. 
 
Tavaly két rab követett el rombolást a börtönben, szintén kettőnél mobiltelefont találtak, hárman magukban tettek kárt. Rabok közötti összetűzésre 11 esetben került sor, hat munkát végző rab könnyebb balesetet szenvedett, egy személy pedig betegség miatt elhunyt. 
 
A jelentés kitér a börtönben végzett oktató, nevelő munkára – tanórák, versenyek, egyházi jellegű tevékenységek, tanácsadás, olvasást népszerűsítő foglalkozások –, illetve a büntetés-végrehajtási intézmény falain kívül szerzett tapasztalatokra – pl. intézménylátogatás – is. 2015-ben a református egyházzal, illetve a megyei drogperevenciós és tanácsadási központtal írt alá együttműködési szerződést a börtön. 
 
A jelentést záró összegzésben a börtön vezetősége arra hívja fel a figyelmet, hogy a változások, átszervezések miatt a tavalyi kihívásokkal teli év volt az intézményben. A megvalósítások között a munkát végző rabok nagy számát említik, a foglalkoztatottságnak ugyanis jótékony hatása van az elítéltekre. A profilváltás időszakában javításokat végeztek az épületben, fertőtlenítették, újrafestették a cellákat és a többi helyiséget, ahova a raboknak bejárásuk van, illetve az ivóvíz- és csatornarendszer egy részét kicserélték, a konyhát felújították. A jelentés az idei tervekkel, célkitűzésekkel zárul. Ezek között szerepel a börtön biztonságának növelése, a géppark felújítása, a személyzet munkakörülményeinek javítása, illetve kapcsolat kialakítása, ápolása más intézményekkel.

Címke:   funkcióváltás elhelyezés éves jelentés Románia