Balázsáldás a hívő fogvatartottaknak a szombathelyi börtönben

Szerző: Fotó: Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet / 112 Emergency Press Hírügynökség

Link: http://112press.hu/hu/hirek/reszletek/balazsaldas_szombathely_szobvi_borton_vallas/

Dátum: 2016.02.06.
Balázs napján a keresztény világ a névadó Szent Balázs püspökre, és az ő csodatevéseire emlékezik, amikor balázsáldásban részesíti a híveket, hogy megóvja őket minden torokbajtól és betegségtől. A szombathelyi fogvatartottakat ezen a jeles ünnepnapon Angelico atya börtönlelkész részesítette áldásban a börtön kápolnájában.

A vallási körlet fogvatartottai nagy örömmel készültek a szentmisére és balázsáldásra, amelyet a gyertyaszentelő ünnepi mise előzött meg.

Tömő János lelkész segédletével, imákkal, elmélyüléssel hangolódtak a február eleji ünnepekre, ismerkedtek a gyertyaszentelés ünnepével, hagyományával, Szent Balázs életével, legendájával, és hívő lélekkel fogadták az áldást.

Ilyenkor a pap két kereszt alakba illesztett gyertyát tart a hívek álla alá, miközben ezeket a szavakat mondja: "Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen."

A liturgikus szokás a 16. században keletkezett és él a mai napig. A legenda szerint, Balázs püspök egy alkalommal két, kereszt alakban álló, égő gyertyát tartott egy szálka miatt fuldokló gyerek álla alá, aki ezáltal megmenekült. Szent Balázsnak később több gyógyító csodát is tulajdonítottak.

Balázst a középkorban rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban ábrázolták; keresztbe illesztett gyertyákkal és gerebennel, ritkábban egy fiúval.

A szentmisén a fogvatartottak meghallgatták a napi evangéliumot, szentbeszédet, és magukhoz vehették az oltáriszentséget is.

A hit elmélyülése, a vallás gyakorlása, a tudásban, ismeretekben gyarapodás, a keresztény lelkület segíti a fogvatartottakat az önismeretben az önmegtartóztatásban, támaszt és vigaszt is nyújt a nehéz percekben. Ugyanakkor erőt ad, önbecsülésüket erősíti, ezáltal elősegíti a visszailleszkedést a szabad világba az intézet elhagyását követően.


Címke:   Szombathely hitélet vallás lelkész szabadidő