Védeni kell a vallási jogokat, hogy elkerüljék a radikalizálódást az olaszországi börtönökben

Szerző: Pauline Couble, Associazione Antigone / liberties.eu

Link: https://www.liberties.eu/hu/news/vedeni-kell-vallasi-jogokat-radikalizalodas-elkerulesehez-olasz-bortonokben

Dátum: 2016.02.23.
Nem csak a katolikusoknak, hanem minden elítéltnek joga van a vallása gyakorlásához, és minden vallás képviselőjének szabad bejárást kell biztosítani a börtönökbe.

Az Antigone szervezte meg az első konferenciát arról a témáról, hogy hogyan érvényesíthetők a vallási jogok a börtönökben. A tanácskozáson a Büntetés-végrehajtási Igazgatóság vezetője mellett különböző vallások képviselői vettek részt.

Február 15-én, az Antigone szervezésében került sor a vallási jogoknak a börtönökben való érvényesüléséről szóló konferenciára. A kérdés a katolikus egyházzal kötött konkordátum miatt vált időszerűvé Olaszországban. A tanácskozáson számos vallás szóvivője vett részt.

Mindenki bemutatta, mit javasol, illetve hogyan képzeli, miként lehetne megkönnyíteni az elítéltek hozzáférését az egyes vallásokhoz. Ennek a témának a megtárgyalását a jelenleg zajló politikai reform indokolta. A törvényi változásokról szóló vita ugyanis számos kérdést vet fel.

Az Antigone és a résztvevők megegyeztek abban a világos és egyértelmű álláspontban, hogy mindenkinek joga van a vallása gyakorlásához, és csakis ennek a jognak a törvényes védelmével kerülhető el racionális úton a börtönökbeli radikalizálódás.

Szabad hozzáférés

Először is, nem csak a katolikusoknak, hanem minden elítéltnek joga van a vallása gyakorlásához. Lényegében minden vallás képviselőjének szabad bejárást kell biztosítani a börtönökbe. Ez azt jelenti, hogy szabadon hozzá kell, hogy férjenek az elítéltekhez, és ne kelljen ehhez külön az illető vallási felekezet és az olasz állam közötti megállapodás.

Ezen felül módosítani kell a börtöntörvényt: a vallás nem tekinthető az elítéltekkel szembeni bánásmód kellékének, hanem csakis az elítéltek jogának.

A vallásgyakorlás nem tartozik azok közé a tevékenységek közé, amelyeket egy elítélt a szabadulására készülve hajt végre. A vallásgyakorlás mindenekelőtt egy mindenkit megillető jog.

Radikalizálódás


Másodszor, a mai Európában, a vallás jogként való kezelése a börtönbeli radikalizálódás racionális módon történő leszerelésére is jó.

Ha nem foglalkoznak egyes elítéltek vallási jogaival, ezzel elősegítik a radikalizálódásukat. A vallásossággal szemben sokkal megengedőbbnek kell lenni, akkor mérsékeltebb szövegek hangoznak majd el.

A konferencia résztvevői megegyeztek abban, hogy komolyan foglalkoznak majd mindezekkel a kérdésekkel.


Címke:   vallásgyakorlás konferencia Olaszország