Az első magyar börtön-ultreya a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben

Szerző: Hajdú Miklós, Foró: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön / Egri Főegyházmegye

Link: http://www.eger.egyhazmegye.hu/index.php/201603083020/az-elso-magyar-borton-ultreya-a-satoraljaujhelyi-fegyhaz-es-bortonben

Dátum: 2016.03.08.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 2016. február 27-én otthont adott az első magyarországi börtön-ultreyanak, melyen 18 fogvatartott, és 8 cursillo munkatárs vett részt.

Az ultreya (magyarul "előre" biztatást jelent) a hazatérő cursillista lelki tápláléka, mely a megkezdett úton továbbviszi a cursillot elvégzett embert. Ehhez egyébként az alábbi három támaszt kapja útravalóul:

- rövid kis útmutatót, programot a hitélet elmélyítéséhez, mely a keresztény élet legfontosabb területeire – a szerető Isten megismerésére, személyes kapcsolatunkra Istennel, és az apostolság feladataira – összpontosít,

- a kis közösséget (csoportot), amely befogadja és segíti a megkezdett úton,

- a csoportok találkozóját, az ultreya-t , ahol a csoportok beszámolóikkal egymás példájából merítenek; a találkozók végén lehetőség szerint szentmisén vesznek részt, vagy szentségimádást tartanak.

A cursillo életében a csoportnak van a legnagyobb jelentősége. A civil csoportokat általában 3-5 fő alkotja, melyben nők és férfiak elkülönítetten vesznek részt – a mélyebb megnyílás érdekében. Az összejöveteleket ideális esetben hetente 1-1,5 óra időtartamban tartják, ahol megbeszélik – a lelki útmutató szerint – az elmúlt időszak eseményeit, sikereit, kudarcait. Beszámolnak a közösen végzett apostoli munkáikról. Az összejövetelt mindig a Szentlélek segítségül hívásával kezdik, és hálaadással zárják.

A büntetés-végrehajtásban azonban a civil szabályok kissé változtak, itt a csoportokat 10-20 fő alkotja, akik az összezártság miatt csak ritkábban – 3-5 havonta – tudnak annyi élményt felhalmozni, hogy azt érdemben meg lehessen beszélni.

Az előző évben intézetünkben megtartott cursillon szolgáló törzs elhatározta, hogy itt a zárt falak között ugyanúgy megtartják egy-egy cursillo utánkövetését, mint a civil életben. Ennek első állomása valósult meg intézetünkben a hétvégén, melynek során a cursillo vezetői negyedévente vissza-visszatérnek intézetünkbe a fogvatartottak lelki gondozására, élményfeldolgozásra.

A csoportos élményfeldolgozás egy közös misével kezdődött intézetünk kápolnájában, majd a közösen elfogyasztott ebéd megalapozta a korábbi jó emlékek visszatérését. A tényleges csoportmunka ezért jelentősen hosszabb volt a civil életben megszokott 1,5 óra időtartamnál, illetve a feldogozott időszak is hosszabb, egy hét helyett tizenkettő volt.

Az élménybeszámolók között kiemelkedő volt az egymásban felismert változások előadása, ugyanis a cursillot végzettek közül mindenki pozitívan alkalmazkodott az őt körülvevő rendszerhez, valamint nyitottabbá vált Isten és embertársai felé.

Volt olyan cursillista, aki csak kíváncsiságból vágott bele a tavalyi lelkigyakorlatba, azonban befejezése óta szinte minden héten megjelenik az istentiszteleten, illetve a választható programjai között is gyakran szerepel teológiai irányzatú program.

A büntetés-végrehajtás szempontjából is volt gyümölcse a programnak, ugyanis az ultreya végén közel 50 új kapcsolattartói kérelem született, mely a fogvatartottak szabadulásra való felkészítésében, és akár a társadalomba való visszailleszkedésben is segíthet.

Az ultreya folyamán felmerült az a gondolat, hogy a következő ultreya-k alkalmával a családtagok is bevonásra kerülhessenek valamilyen módon a csoport működésébe, így a fogvatartottak családi háttere, társadalmi biztonságérzete erősödhetne meg.

Címke:   Sátoraljaújhely vallás cursillo utánkövetés