Tűzoltók a börtönben, fogvatartottak a gátakon

Szerző: Nagy Ildikó / vaol.hu

Link: http://vaol.hu/hirek/tuzoltok-a-bortonben-fogvatartottak-a-gatakon-1605424

Dátum: 2014.02.23.
Újragondolta az együttműködés kereteit a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a szombathelyi börtön. Az új megállapodást nemrégiben írta alá Tóth Tamás börtönparancsnok és dr. Takács Árpád megyei katasztrófavédelmi igazgató.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2001-ben kötött együttműködési megállapodást a jogelőd Vas Megyei Büntetés- végrehajtási Intézettel a rendelkezésre álló erők, eszközök, továbbá egymás tapasztalatainak jobb kihasználása és egymás kölcsönös segítése érdekében. Ez a korábban megkötött megállapodás rendkívül szűk körben tartalmazta a felek vállalásait. Az együttműködést kötő felek a megállapodást szinte teljes egészében az információk kölcsönös átadására, egymás tájékoztatására és gyakorlatok, bemutatók tartására vonatkozóan kötötték meg. A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jogutódja a 2008-ban átadott, a korábbi honvéd laktanya épületeiből PPP (Public Private Partnership) konstrukció keretében átalakított modern, új börtön, a Szombathelyi Országos Büntetés- végrehajtási Intézet. Az új együttműködési megállapodás megkötéséhez elsősorban a két szervezetben bekövetkezett változások, illetve a szélesebb körben történő együttműködés, a közös feladatellátásban való tényleges részvétel szándéka vezetett.

A szerződő felek között az együttműködési megállapodástól függetlenül is szoros szakmai kapcsolat áll fenn. Rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein, szakmai munkájukban is több ponton kapcsolódnak. A most megkötött együttműködési megállapodás  mindkét szervezet részére előnyös. Egymás tevékenységének jobb megismerésével a két szerv nagy létszámú személyi állománya hatékonyabban lesz képes felszámolni a káreseményeket. A fogvatartotti állomány védekezésbe, kárfelszámolásba való bevonása - a magas létszám miatt- nagy segítséget jelent a katasztrófavédelem részére, a fogvatartottakban pedig erősíti a jóvátétel és a társadalmi hasznosság érzését.

A rendszeresen tartott gyakorlatok során a beavatkozó tűzoltók  megismerhetik a börtönt, mint kiemelt kockázati helyszín terepviszonyait, amely a tűzoltási, mentési feladatok gyorsabb, hatékonyabb végrehajtását eredményezi. Az egyes beavatkozások során nagy szerepe van a rendvédelmi szervek közötti hatékony információáramlásnak és a feladatmegosztásnak. A közös gyakorlatok is ezek kialakítását, fejlesztését, valamint a társszervekkel való együttműködés elmélyítését célozzák.

Tavaly július 4-én a szombathelyi börtön területén a rendőrség, a büntetés-végrehajtási intézet, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat részvételével közös szituációs gyakorlatot hajtottak végre.  Az e gyakorlat során szerzett tapasztalatok is biztosítják a jövőbeli hatékonyabb beavatkozást. A szituációs gyakorlat feltételezései szerint a börtön egyik épületének első emeleti zárkájában egy fogvatartott az ott ideiglenesen, válogatás céljából felhalmozott papírkartonokat meggyújtotta. A keletkező füst a körlet folyosóját és a többi zárkát is elöntötte. A tűz okozója a füst miatt nem tudott elmenekülni. A tűzgyújtást követő fél óra múlva a fogvatartottak közül kettő fő megszökött, és a büntetés-végrehajtási intézet mögötti füves területen rejtőzött el. A céljuk az volt, hogy az éjszaka folyamán Ausztriába átjussanak.A gyakorlaton a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának egységei és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vett részt, akik a riasztást és kiérkezést követően felvették a kapcsolatot a büntetés-végrehajtási intézet munkatársával, majd  megkezdték a felderítést. Miután a tűzoltásvezető meghatározta a beavatkozás módját, az irányítási módot, az alkalmazandó oltóanyagot, megkezdték a beavatkozást, a tűz eloltását. Az egységek a kárhelyről, az intézet egyik zárkájából egy eszméletlen, füstmérgezést szenvedett személyt is kimentettek. A tűzoltást követően a tűzoltás vezetője bűncselekmény gyanúja miatt tűzvizsgálót kért a helyszínre, aki tűzvizsgálati helyszíni szemlét folytatott le. Eközben a börtön dolgozói a fogvatartottakat biztonságos, a tűz által nem veszélyeztetett helyre irányították, és berendelték a szabadnapos állományt. Az épület kitelepítését követő létszámellenőrzés során kiderült, hogy egy fő – feltehetően a tűz okozója – az épületben rekedt. Hirtelen két, a szomszédos területen munkát végző fogvatartott szökést kísérelt meg, az intézet dolgozói értesítették a rendőrséget, és üldözőbe vették a két szökni próbáló férfit, akik a lőtéren rejtőztek el. Közben megérkezett a rendőrség, lezárták a területet és kutyák segítségével megkezdték a kutatást, ami végül rövid időn belül eredményhez vezetett. A két fogvatartottat még az intézet területén sikerült elfogni, így további terveiket megakadályozták. A filmbe illő, szerencsére csak kitalált történeten alapuló gyakorlat mellett azonban az élet, pontosabban a természet ereje is kikövetelte az együttműködést. A szombathelyi börtön fogvatartottjai részt vettek például a dunai árvíz védekezési, majd később a kárelhárítási munkálataiban.


Címke:   Szombathely együttműködés