A járványok előretörésével megjelent egy új ártalomcsökkentési eszköz a börtönökben

Szerző: Pauline Couble, Associazione Antigone / liberties.eu

Link: https://www.liberties.eu/hu/news/uj-artalomcsokkentesi-eszkoz-bortonokben

Dátum: 2016.06.08.
Egy új monitoring eszköz révén javítani lehet a börtönállapotokon, mivel sikerül megakadályozni a HIV, a hepatitis C és más hasonló betegségek terjedését.

Az Antigone és hat másik jogvédő szervezet segítségével a Harm Reduction International (ártalomcsökkentéssel foglalkozó nemzetközi szervezet, HRI), mely a legfőbb nem-kormányzati szervezet az ártalomcsökkentés terén, felmérést végzett az európai mechanizmusokkal és a fogva tartási körülményeket ellenőrző hatóságok hatékonyság munkájával kapcsolatban.

A felmérés arra az eredményre jutott, hogy vannak ugyan ilyen mechanizmusok, mint például a Nemzeti Megelőzési Mechanizmus (NMM), és megvannak az elítéltek jogainak érvényesítéséhez szükséges jogosultságaik és szakértelmük is, csakhogy az illetékes szervek nem vetik latba a hatáskörüket, hogy szisztematikusan és átfogóan vizsgálják meg a kérdést.

Az ellenőrzés hiányosságait kiküszöbölendő új, a széleskörűen elfogadott közegészségügyi és emberi jogi normákon alapuló monitoring eszközt hozott létre a HRI. Ennek segítségével a monitoring mechanizmusok hatékony, a célnak megfelelő javaslatokat megtételével biztosíthatják az elítéltek jogait, mindenekelőtt egészségügyi téren.

Hatékonyabb monitoringra volna szükség

Az új eszköz kétszeresen fontos: egyrészt, mert egyszerre foglalkozik egészségügyi kérdésekkel és a szélesebb értelemben vett emberi jogokkal. A HIV, a hepatitis C (HCV) vagy a tuberkulózis különösen súlyos szükséghelyzetet eredményezhetnek a börtönökben, ahol sokkal gyorsabban terjednek az ilyen járványok, mint általában a társadalomban.

A prisoner appears in the window of Regina Coeli jail in Rome. Roughly 25% of Italian prisoners suffer from hepatitis C. (REUTERS/Dario Pignatelli)A prisoner appears in the window of Regina Coeli jail in Rome. Roughly 25% of Italian prisoners suffer from hepatitis C. (REUTERS/Dario Pignatelli)

Mindezek miatt a HIV, a HCV és a TB járványok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek a börtönökben, még a falakon kívül is, hiszen a fogva tartottak kapcsolatba kerülnek a személyzettel, a látogatókkal, végül pedig visszatérnek a saját közösségükbe.

Ám az egészségügyi problémák mögött egy általánosabb emberi jogi dilemma is meghúzódik, amivel ugyancsak foglalkoznia kell az állami vezetésnek. A letartóztatottaknak ugyanis nincsenek felfüggesztve a jogaik, vagyis hozzá kell hogy jussanak az elérhető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz.

Az európai államoknak kötelességük gondoskodni a fogva tartottakról, óvni az életüket, az egészségüket és a jóllétüket.

Az emberi jogok védelme

A HRI eszközére vár a feladat, hogy biztosítsák a monitoring mechanizmusok számára a feladatuk elvégzését, azaz olyan, a célnak megfelelő javaslatok megfogalmazását, amelyek révén jobban érvényesíthetők a fogva tartottak emberi jogai. Egyik példa, hogy egyértelműen állást kell foglalniuk az ártalomcsökkentési szolgáltatások, mint például a tűcsere programok bevezetése mellett, amint azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO, az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala és az UNAIDS is sürgeti.

Az új eszköz amiatt is rendkívül fontos, mert a közvélemény kevéssé törődik a börtönbeli körülményekkel.

Ezért is szükséges, hogy az NMP vagy a Kínzás Megelőzésével Foglalkozó Európai Bizottság megfelelő ajánlásokat fogalmazzon meg és sikeresen elláthassa az ellenőrzési és jogvédelmi feladatait, különösen az egészségügyben, azon belül is a végzetes járványokkal kapcsolatban. A most bevezetett eszköz bizton nagy segítségükre lesz ebben.

Címke:   járvány egészségügy védekezés monitoring