A fogva tartottak méltóságának és emberi jogainak védelmében

Szerző: Pauline Couble, Italian Coalition for Civil Rights and Freedoms / liberties.eu

Link: https://www.liberties.eu/hu/news/fogva-tartottak-meltosaganak-es-emberi-jogainak-vedelme-nemzeti-megelozo-mechanizmus-reven-nmm

Dátum: 2016.06.09.
Fontos konferenciát tartottak május végén arról, hogyan lehetne megóvni a fogva tartottak méltóságát és biztosítani az emberi jogaikat.

Az olaszországi Antigone 25 éve foglalkozik az elítéltek jogainak védelmével. A szervezet tevékenysége is hozzájárult egy nagy horderejű fejleményhez: végre kinevezték a fogva tartottak és szabadságuktól megfosztottak jogait védő nemzeti ombudsmant. A tisztséget először Mauro Palma, az Antigone társalapítója és egykori elnöke tölti be.

A nemzeti ombudsmani hivatal létrehozásával - más európai országokhoz képest viszonylag későn - végre Olaszországnak is lett Nemzeti Megelőzési Mechanizmusa.

A konferencia kiváló alkalmat kínált a Nemzeti Megelőzési Mechanizmusok (NMM) szerepének megvitatására: miként szolgálják ezek a különféle típusú létesítményekben (börtön, rendőrőrs, menekült fogdák) fogva tartottak teljes körű védelmét és a jogaik tiszteletben tartását?

A NMM-ok szerepe Európában


A konferencia első napján egyes (az angliai, a norvég és a szlovén) NMM-ok, valamint a Kínzás Megelőzésével foglalkozó Európai Bizottság (CPT) és a Kínzás Megelőzésével foglalkozó ENSZ-albizottság (SPT) képviselői azt a kérdést vitatták meg, hogy miként lehetne jobban biztosítani a fogva tartottak méltóságát és emberi jogait. A beszélgetőpartnerek egyetértettek abban, hogy a NMM-ok, mint kormányfüggetlen struktúrák, fontos szerepet kapnak az ellenőrzésben.

Nem csak az elítéltekről esett szó: Peter Clarke, az angliai NMM megtestesítője például rámutatott, milyen fontos kérdéseket vet fel a menekültek fogva tartása.

Az új olasz ombudsmannak számos kihívással kell szembenéznie, hiszen a most létrejött hivatalnak még ki kell alakítani a működésmódját.

Tegyük hozzá, hogy mivel nem létezett ez az országos hivatal, az elmúlt években területi ombudsmanok hálózatával próbálták meg kiváltani. Ez a rendszer volt hivatott védeni a fogva tartottak jogait Olaszországban.

Emiatt, a rendszer egységes működése érdekében az országos ombudsman most kénytelen lesz mindezekkel a területi és helyi ombudsmanokkal egyeztetni minden egyes kérdésben, már csak azért is, mert ők jobban tudják, milyen problémákkal küszködik az adott földrajzi térség.

A konferencia második napján kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol a területi biztosok kifejthették az álláspontjukat. Erre a megbeszélésre az egyes régiók sajátos problémáinak megismerésén túl az esetleges félreértéseket és ellentéteket elkerülendő volt szükség.

Égető kérdések

A konferencián a fogva tartási körülmények is megbeszélés tárgyát képezték. A résztvevők megállapították, hogy sürgős beavatkozásra volna szükség.

Az égető kérdések közé tartozik az egészségügyi ellátáshoz való jog, a fogva tartást kiváltó egyéb lehetőségek hiánya, a rendőri túlkapások, erőszak és kínzás, valamint az, hogy továbbra is létezik életfogytiglani börtönbüntetés és vannak igazságügyi pszichiátriai kórházak, noha ez utóbbiakat a törvény szerint már meg kellett volna szüntetni.

Összefoglalva: az olaszországi NMM megalkotása fontos lépést jelent a szabadságuktól megfosztott személyek jogvédelme szempontjából, ugyanakkor még mindig rengeteg a tennivaló.

Címke:   emberi jog méltóság konferencia civil szervezet