Megjelent a Börtönstatisztikai Szemle legújabb, 2016/1. száma

Szerző: Somogyvári Mihály, Drexler Bernadett, Sánta Lívia, Rutkai Kata (szerk.) / bv.gov.hu

Link: http://bv.gov.hu/download/7/3c/61000/B%C3%B6rt%C3%B6nstatisztikai%20Szemle%202016%20I.pdf

Dátum: 2016.06.16.
A Börtönstatisztikai Szemle időszaki statisztikákat szolgáltat a Büntetés-végrehajtási Szervezet által fogvatartottak főbb adatairól, illetve a szervezet tevékenységéről. Részlet a kiadványból:

"BEVEZETŐ

Jelen kiadvány célja, hogy időszaki statisztikákat szolgáltasson a Büntetés-végrehajtási Szervezet által fogvatartottak főbb adatairól, illetve a szervezet tevékenységéről. Közérdekű adatszolgáltatás törvényi kötelezettsége mellett széleskörű és aktuális hátteret kívánunk biztosítani kutatások, elemzések elkészítéséhez.

A fogvatartotti adatokat a Büntetés-végrehajtási Szervezet fogvatartotti nyilvántartó szoftveréből lekért statisztikákból, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egyes főosztályainak adatgyűjtései alapján állítottuk össze.

A statisztikák értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy a fogvatartottakra vonatkozó számok dinamikus adatok, a fogvatartottak létszáma egy nap alatt akár többször is változhat. Ebből fakadóan a statisztikák egy része csak az adatok előállításának dátumával együtt értelmezhető, továbbá az összehasonlíthatóság és az elemzések megkönnyítése érdekében elsősorban százalékos mutatókkal dolgozunk.

A fogvatartotti létszámok alakulásának nemzetközi összehasonlításához az Európa Tanács SPACE-I kiadványai adják a legátfogóbb, standard viszonyítási alapot. A hazai adatok mellett bemutatott európai összehasonlító statisztikákat is a SPACE-I kiadványok másodelemzésével készítjük. Az Európa Tanács tagországai által szolgáltatott adatok feldolgozása jelentős időt vesz igénybe, így a SPACE kiadványok is – akár többéves – késéssel jelennek meg.

A kiadvány az általános szervezeti adatokon túl minden alkalommal tartalmaz egy speciális fogvatartotti csoportokra, vagy a büntetés-végrehajtás egy speciális területére vonatkozó fejezetet. Jelen számban a szexuális bűnelkövetőkre vonatkozó adatokat mutatjuk be részletesebben." Börtönstatisztikai Szemle

Címke:   Börtönstatisztikai Szemle kiadvány kutatás