Látogatás a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében

Szerző: Barkóczi Dávid / Joghistória

Link: http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TDK/doc/joghistoria_201604.pdf#40

Dátum: 2016.06.21.
Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtudományi Tanszék Tudományos Diákkörének hivatalos folyóiratában, a Joghistória XX. évfolyamának 4. számában  olvasható a fenti című írás.

Látogatás a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében

2016. április 7-én a Magyar Alkotmány-és Jogtörténeti Tudományos Diákkör demonstrátorai, illetve a programra jelentkező hallgatók Tökölre látogattak a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetébe.

      A tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete hazánk legismertebb intézménye, amely fiatalkorú elítéltek elhelyezését biztosítja. Ebben a félévben szerettük volna mélyebben megtapasztalni a hozzánk korban legközelebb álló fogvatartottak, a fiatalkorúak intézetben töltött mindennapjait, ezért határoztunk a tököli látogatás mellett. 2016-ban a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetéből kivált a nagykorú elítéltek fogvatartását végző Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, emellett Tökölön található a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (ide szállítanak minden kórházi ellátásra szoruló fogvatartottat az ország területéről), így látogatásunk alkalmával egyszerre három objektumot is megtekinthettünk.
      A reggeli órákban HÉV-vel indultunk Tökölre, majd érkezésünk után az intézet által biztosított autóbusszal utaztunk az börtön kapujáig. A szigorú biztonsági átvizsgálás után találkoztunk az intézmény két dolgozójával, akik nagy szeretettel fogadtak minket. Körbevezetőinktől hallhattunk néhány szót az intézet megalapításáról, történetéről, és a területen található objektumok funkciójáról. Ezután a program első részeként a parancsnokság épületébe mentünk, ahol Pesti Ferenc parancsnok úrral folytathattunk szabad, kötetlen beszélgetést, melynek során szavaiból sok érdekes és hasznos információval gazdagodhattunk. Elmondta, hogy az intézetben a fiatalkorú fiúk fogház és börtön fokozatban töltik büntetésüket különböző rezsimekbe (alap rezsim, szigorított rezsim stb.) sorolva. Parancsnok úr pozitívan értékelte, hogy az utóbbi években jelentősen csökkent a fiatalkorú elítéltek száma, ezzel a tököli börtön telítettsége megközelítőleg 70%-ra csökkent. Az országban jelenleg 4 intézetben (Tököl, Szirmabesenyő, Kecskemét, Pécs) őriznek fiatalkorúakat, s az elítéltek körülbelül felét, 140 fiatalt tartanak fogva Tökölön.”
      Joghistória

Címke:   Tököl fiatalkorúak börtönlátogatás nyilvánosság