Börtönlelkészek és missziósok találkozóját tartották Torontóban

Szerző: Békefy Lajos / Magyar Kurír

Link: http://www.magyarkurir.hu/node/35768

Dátum: 2011.08.01.
A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság (PFI) négyévenként sorra kerülő világtalálkozóján kilenc fős magyar csoport vett részt. A június végén, július elején tartott rendezvényen 120 országból közel ezer börtönlelkész és missziós munkatárs volt jelen. Négy kulcsszó körül bontakozott ki a téma: a remény, a megbocsátás, a helyreállítás és a béke. A találkozóról Békefy Lajos írt beszámolót:

Kanada miniszterelnöke, Stephen Harper üdvözlő soraiban a világ legnagyobb börtönszolgálati szervezetének nevezte a PFI-t, s reményét fejezte ki: ez a találkozó új távlatokat nyit a közösségi szolgálatra és a fogvatartottak evangéliumi nevelésére odaszánt munkatársak előtt.

Új távlatok és feladatok, módszerek megvitatása és kidolgozása folyt az igen jól megszervezett világtalálkozón. A reggeli katolikus, ortodox, protestáns áhítatok, a napot indító plenáris evangélizáció, majd a két délelőtti előadás és a délutáni munkacsoportok, valamint a tucatnyi izgalmas témát felmutató rövid kurzusok, majd az esti koncertek és a napot záró áhítat felfokozott légköre kiváló szellemi–lelki atmoszférát biztosított a műhelymunkához. A résztvevők színes sokasága – afrikai, latin-amerikai népviseletbe öltözött lelkésznők, missziósok eleven, látványos csoportjai – ténylegesen érzékeltették a kulturális, nemzeti, egyházi sokféleséget. Amint Ron Nikkel, a PFI elnöke ezt meg is fogalmazta: „összejövetelünk a remény jele mindazoknak, akik az igazságosság és irgalmasság szenvedélyes elkötelezettjei, akiknek szívében cselekvő együttérzés él a szegények, a fogvatartottak, az összetört emberi életek iránt”.

A világ ezernyi börtönében még ma is nagyon sok emberi tragédiával, megaláztatással lehet találkozni. A börtön sokak életét megtöri, egyéni és családi, közösségi és munkavállalói szinten egyaránt. Nagy szükség van a börtönökben Jézus evangéliumára, örömhírére, megbocsátásra a büntetés során, békességre a bilincsek között, talpra állító reményre és távlatokra a sokaknál megismétlődő elbukás, bűnismétlés közben. Erről szóltak a plenáris ülések előadásai, a különböző országokban forgatott rövidfilmek, melyek sokszor megrázó betekintést adtak egy-egy sorson vagy börtönlelkészi/missziós szolgálaton keresztül e keresztény munkaág mélységeibe, különös lelki összefüggéseibe és eredményeibe. Minden film, sors, talpra állás refrénje ugyanaz volt: Jézus, Jézus, Jézus, egyedül Jézus! A Magyar Testvéri Börtöntársaság kisfilmje is jól illett ebbe a sorba: beszámolt a hazai börtönökben egyre népszerűbb országos bibliaismereti versenyekről. Roszík Gábor evangélikus lelkész, a hazai PFI elnöke mellett megszólalt benne Kökényesi Antal altábornagy, országos parancsnok is, értékelve ezt a kezdeményezést. A pódiumbeszélgetések egy-egy nap főtémájához kapcsolódtak, ezek egyikén hazai PFI elnök is beszámolt a magyar munkáról. Tapasztalatát a reménység összefüggésében így summázta: „Never give up! – Soha ne add föl!”.

A munkacsoportokban 48 témakörben hangzottak el előadások, beszélgetések, például a külföldi fogvatartottak gondozásáról, a börtönlelkészi és missziós munka média-megjelenítésének módszereiről, a keresztény–muszlim börtönlelkészi munka esélyeiről. A jelenlévők megismerkedhettek a helyreállító igazságosság világszerte egyre elterjedtebb módszereivel, a családi kapcsolatok helyreállításának, gyógyításának tapasztalataival, a börtön és a büntetés bibliai összefüggéseivel. Érdekes volt az utolsó ítélet és a keresztény etika, valamint a törvénykezés, ítélkezés kultúrájának lehetséges kapcsolatáról hallani.

A magyar csoport tagjai igyekeztek több helyen is jelen lenni, Magyari Márton koordinációjának köszönhetően. Több felekezetből jöttek a résztvevők: L. Molnár István és Békefy Lajos, valamint a szlovák csoportból csatlakozó Anatala Éva református, Jánosa Attila evangélikus börtönlelkész, Magyar Máriusz ortodox esperes-lelkész, Dani Józsefné baptista, Bányai Miklós római katolikus börtönmissziós munkatárs. A rendkívül gazdag tartalmú világtalálkozó anyagai, tapasztalatai még itthon is feldolgozásra várnak; a könyvek, munkafüzetek, módszerek fordítása és megbeszélése következik majd.

Bizonyos, hogy a hazai börtönszolgálat tartalmilag, módszertanilag is gyarapodik a PFI kilencedik világgyűlése révén. Jó volt látni azt, hogy a világméretű mozgalom vezetése milyen mélyen ismeri, gondosan számon tartja, s becsüli a világ börtöneiben működő szolgálatokat és munkatársakat. A megbecsülés jeleként különböző nemzetközi díjakat osztottak ki a kreatív munka, a börtönlelkészi tevékenység, az önkéntes szolgálat elismeréseként – írta beszámolójában Békefy Lajos.

Címke:   börtönlelkész világtalálkozó külföld Kanada