Történelmi pillanat

Szerző: Mikóczy Erika / Békéscsabai Médiacentrum

Link: http://www.behir.hu/tortenelmi-pillanat

Dátum: 2016.08.09.
Hazánkban eddig példa nélkül álló együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Békéscsabai Médiacentrum Kft..

Mint azt Hafenscher Csaba Zoltán ezredes, a gyulai intézet parancsnoka elmondta, a büntetés-végrehajtás egyik legalapvetőbb feladata a fogvatartottakkal olyan módon foglalkozni, hogy azok ne tegyenek többé olyat, ami miatt visszakerülhetnek. A parancsnok elmondta, hogy amíg az intézetben vannak a szabadságvesztésre ítélt emberek, addig van rálátásuk a tevékenységükre. Több féle módon tesznek azért, hogy a társadalomban meglévő negatív sztereotípiákat enyhítsék. Az elítéltek tesznek például a szűkebb és tágabb környezetük megszépítéséért, itt meg tudják mutatni azt is, hogy képesek a társadalom hasznos tagjaivá válni. Együttműködnek olyan szervezetekkel, amelyek a falakon belül segítik az elítéltek visszaintegrálását, a pozitív életképük kialakítását. A feltételes szabadságra bocsátott, a büntetés-végrehajtás alatt kifogástalan magatartást tanúsított embereknek bv. pártfogók segítenek, bizonyos feltételek teljesülése esetén pedig az utolsó pár hónapot reintegrációs őrizetben töltheti az elítélt.

– A média talán az egyetlen, amely konkrét segítséget tud nyújtani abban, hogy az embereknek a fogvatartottakról alkotott képe formálódjon. Szeretnénk jobban megismertetni azokat a jóvátételi programokat, amelyek során ezek az elítéltek a börtön falain kívül végeznek a társadalom számára hasznos tevékenységet. Szeretnénk bemutatni, hogy képesek változni, képesek újból a társadalom hasznos tagjaivá válni – fogalmazott Hafenscher Csaba Zoltán.

Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. ügyvezetője kiemelte: a médiacentrum arra törekszik, hogy Békés megye lakosságát tájékoztassa mindarról, ami közérdeklődésre tarthat számot.

– Felelősséget érzünk a tekintetben, hogy beszámoljunk a közügyekről és a közszervezetként működő intézmények működéséről is. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet esetében egy olyan innovatív, újszerű megoldásokban gondolkodó  intézet lett a partnerünk, amely szintén társadalmi felelőssége tudatában végzi a munkáját nap mint nap. Szeretnénk bemutatni, hogy az intézmény mennyi mindent állít az elítéltek visszaintegrálásának a szolgálatába, és szeretnénk bemutatni azt is, milyen tevékenységeket végeznek az elítéltek a társadalom javára. Bízunk benne, hogy ezzel a társadalomban velük szemben meglévő aggodalmak, félelmek csökkenthetők lesznek – emelte ki Opauszki Zoltán.

Bali- Hatala Boglárka, a médiacentrum főszerkesztője emlékeztetett arra, mekkora sikere volt például egy, az elítéltek által két éve bemutatott színdarabnak. Végül megjegyezte, hogy a büntetés-végrehajtás zárt világa mindig is érdekelte a nézőket és az olvasókat, így amellett, hogy az elítéltek visszaintegrálásában a maga módján segít a médiacentrum, a nézők, olvasók kíváncsiságát is igyekszik kielégíteni.

Címke:   Gyula együttműködési megállapodás média