Vajna Károly: Hazai régi büntetések I-II. Budapest, 1906–1907.

Szerző: Deák Ferenc / ÖBE

Link: http://mek.oszk.hu/12700/12701/

Dátum: 2014.03.26.
A magyar börtönügyi tudományosság mindmáig legértékesebb történeti adatgyűjteményét a budapesti királyi országos gyűjtőfogház igazgatója, Vajna Károly publikálta. 

Kétkötetes hatalmas művében az első, modern értelemben vett magyarországi büntetés-végrehajtási intézeteknek (a szempci, tallósi, szegedi fenyítőháznak), a szabadságvesztés-büntetés korai formáinak állított emléket, de közzétette a kutatómunkája során felhalmozott, egyéb büntetési nemekre vonatkozó gazdag történeti anyagot is. Vajna Károly munkája ezáltal a jogtörténet, a néprajztudomány és a jogi néprajz számára is különösen értékes, ugyanakkor a laikus olvasó részére is számos érdekességet kínál.

Címke:   Vajna Károly börtönügy múlt digitalizálás