Börtönbe várnak jelentkezőket

Szerző: Mazurka Zita, Fotó: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap Online

Link: http://www.heol.hu/heves/kek-hirek-bulvar/bortonbe-varnak-jelentkezoket-683816

Dátum: 2016.09.15.
Elkezdődött a toborzás a hevesi büntetés-végrehajtási intézetbe. A tervekről, a toborzásról Juhász Attilával, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokával beszélgettünk.

– A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet azt a feladatot kapta az Országos Parancsnokságtól, hogy készítse elő a Hevesen építendő, 500 ember befogadására alkalmas bv-intézet 250 tagú személyi állományának felvételét – mondta el érdeklődésünkre Juhász Attila bv. ezredes, az egri börtön parancsnoka. – Hevesen a bv-intézetünk nemsokára toborzóirodát nyit, ahol a munkatársaink folyamatosan elérhetőek lesznek. A cél, hogy a kollégáink Hevesen és a város vonzáskörzetében megszólítsák azokat az érdeklődőket, akik úgy gondolják, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet olyan értékeket képvisel, és olyan juttatásokat biztosít számukra, amelyek kellően vonzóak és a nálunk képzelik el hosszú távon a karrierjüket.

A parancsnoktól megtudtuk: az iroda várhatóan októberben nyílik meg. A teljes felvételi eljárás ott helyben történik majd, így senkinek nem szükséges Egerbe utaznia, nem kell többletköltségeket vállalnia. Feltétel a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felvétel többlépcsős, amelynek része az orvosi és a pszichikai vizsgálaton túl a fizikai alkalmassági vizsgálat, illetve kifogástalan életvitel megállapítása is.

– A tervek szerint a felvétel ütemezetten történik majd. Elsősorban a végrehajtói szinten dolgozókat szeretnénk felvenni, akik körletfelügyelőként, biztonsági felügyelőként dolgoznak majd. Szeretnénk, ha már kellő gyakorlattal, rutinnal kezdhetnék a munkát. A 27 hetes bv-szakképzés után, elsősorban a régió valamelyik bv-intézetében szereznek majd gyakorlatot az új kollégák. A tervek szerint jövőre befejeződnének a képzések és 2018-ban már a teljes személyi állománnyal tervezhető a megnyitás, az elítéltek betelepítése. Ez egy hosszú folyamat, de a célunk, hogy olyan embereket találjunk, képezzünk, akikre rá lehet bízni az 500 embert befogadó bv-intézet irányítását és működtetését – vázolta a teendőket Juhász Attila.

Azt is elmesélte, hogy miért érdemes jelentkezni:
– A büntetés-végrehajtás, a belügyminisztériumi szervekhez hasonlóan, olyan életpályamodellel rendelkezik, amely teljesen le tudja fedni egy ember karrierútját. Biztosított az átjárás a rendvédelmen belül, az egyéni képességeihez, szorgalmához mérten lehetséges magas beosztásokra is eljutni. A bv-n belül stabil, biztos egzisztenciát lehet teremteni, amire egy életet fel lehet fűzni. Nagy szükségünk van képzett és elhivatott emberekre, hogy a bv-törvényben megfogalmazott célokat egy jól felkészült és professzionális állománnyal tudjuk végrehajtani.

A fogvatartottak elhelyezésén kívül természetesen kiemelt tényezőként jelenik meg a munkáltatásuk is.

– Az új börtönök építésénél már az is szempont, hogy az egyes települések környékén milyen potenciális munkahelyek lehetnek, ahol a fogvatartottak munkáltatása is megoldható. A bv-intézetnek továbbra is célja és mindent megtesz azért, hogy minden elítélt foglalkoztatva legyen, ne essen ki a munkaerőpiac elvárásaiból – tájékoztatott a bv. ezredes.
Azt egyelőre nem tudni, hogy egymástól függetlenül működik majd a két intézet, vagy egy irányítás alatt. Ami biztos, hogy a hevesi börtön jóval nagyobb lesz, mint az egri. Nemcsak a fogvatartotti létszámot tekintve, hanem a személyi állományát nézve is. A hevesi fegyintézetben mindhárom fokozat helyet kap: a fegyház, a börtön és a fogház.

A kormányzat elgondolása szerint a most tervezett 9 intézmény tehermentesíti majd a túlzsúfolt magyar büntetés-végrehajtási intézeteket és a távlati célok szerint két év múlva a száz százalékos zsúfoltság elérése a cél. Az egri börtönben 126 férőhelyre 213 fogvatartott jutott a hétfői adat szerint. A  túlzsúfoltság szempontjait nézve az egri az első ötben mindig benne van.

– Úgy gondolom, ha sikerül elérni a 100 százalékot, akkor sokkal nagyobb lehetőségünk lesz az erőforrásainkat a programok minőségének a fejlesztésére fordítani. Vélem, minden adott lesz ahhoz, hogy a reintegrációs programok még sikeresebben megvalósuljanak és a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedése még sikeresebb legyen – közölte Juhász Attila.

Kiemelt beruházás lett


A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tavaly év elején írt ki börtönök felépítéséhez alkalmas területek felajánlására országos pályázatot. A megadott határidőig 40 település jelentkezett, köztük Heves is, ám a város az első körön nem jutott tovább. Pár hónappal később azonban megkapták az értesítést, hogy elkezdődhet a 250 munkahelyet is létesítő projekt. Hazánkban Hevesen kívül Békésen, Csengeren, Kemecsén, Komádiban, Komlón, Kunmadarason és Ózdon épül még börtön. A kormány kiemelt beruházássá minősítette az építést, így a közeljövőben kiírják a tervezési és kivitelezési közbeszerzési eljárást.


Címke:   Eger börtönépítés toborzás személyzet Heves