Toborzó irodát nyitnak Hevesen

Szerző: Fotó: http://www.brody.iif.hu/hu/node/4696# / Hevesi Hírportál

Link: http://hevesihirportal.hu/2016/10/01/toborzo-irodat-nyitnak-hevesen/

Dátum: 2016.10.01.
Itt várják mindazokat, akik a leendő büntetés-végrehajtási intézetben szeretnének dolgozni.

A létesülő büntetés-végrehajtási intézménnyel, illetve a munkalehetőségekkel kapcsolatban a Hevesi Hírportál kérdéseire Juhász Attila bv. ezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka válaszolt.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy városunkban a közeljövőben büntetés-végrehajtási intézet épül, és a különböző álláshelyekre elsősorban a helyi lakosok jelentkezését várják. A tájékoztatás és a kiválasztás folyamata helyben történik, ezért októberben a bv-intézet toborzó irodát nyit Hevesen.

A létesülő intézménnyel, illetve a munkalehetőségekkel kapcsolatban a Hevesi Hírportál kérdéseire Juhász Attila bv. ezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka válaszolt. Mi a célja a börtönnel kapcsolatos szervezett tájékoztatásnak és milyen eredményt várnak a felvilágosító kampánytól?

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt feladata a Hevesen létesítendő új bv. intézet személyi állományának „megszólítása”, ezért is hozunk létre a városban toborzó irodát, várhatóan október 1-jétől. A toborzó iroda megnyitásának elsődleges célja, hogy megmutassuk a helyi lakosoknak, illetve azoknak az embereknek, akik a régióból érdeklődnek a börtönben történő munkavégzésről, hogy miről is szól tulajdonképpen a büntetés-végrehajtás. Milyen feladatokat, kötelezettségeket kell teljesíteni azoknak a leendő kollégáknak, akik munkavállalóként a büntetés-végrehajtási intézetben képzelik el jövőjüket. Azt az üzenetet szeretnénk közvetíteni mindenki számára, hogy a Hevesen létesítendő börtönben, professzionális és elhivatott állományra van szükség. Azokat a jogszabály által is meghatározott célokat, melyek között első helyen szerepel a fogvatartottak visszaillesztése a társadalomba, minél magasabb szinten és minél nagyobb hatékonysággal kell majd elvégezni az itt dolgozó kollégáknak.

Mennyire biztosít stabil egzisztenciát, illetve milyen előmeneteli lehetőséget tartogat a büntetés-végrehajtásban végzett szolgálat az érdeklődők számára?

A belügyminisztériumi rendvédelmi szervekhez hasonlóan a büntetés-végrehajtás is olyan életpályamodellt nyújt, amely teljesen le tudja fedni egy ember karrierútját. Biztosított az átjárás a rendvédelmen belül: az egyéni képességekhez, szorgalomhoz mérten lehetséges magas beosztásokra is eljutni. A bv-n belül stabil, biztos egzisztenciát lehet teremteni, amire egy életet lehet alapozni. Nagy szükségünk van képzett és elhivatott emberekre, hogy a bv-törvényben megfogalmazott célokat egy jól felkészült és professzionális állománnyal tudjuk végrehajtani.

Heves városában újdonság egy ilyen jellegű intézmény. Mit lehet tudni előzetesen erről az intézetről és véleménye szerint milyen hatása lesz egy fogvatartottakkal teli börtönnek a város mindennapi életére?

Jelen állás szerint annyit lehet tudni, hogy ez egy 500 fő befogadására alkalmas intézmény lesz, ahol 250 fős személyi állomány fog dolgozni. Eger – és számos, már börtönnel bíró város – tapasztalatai azt mutatják, hogy egy börtön nem kell, hogy idegen objektumként tevékenykedjen az adott közösségben. Egy börtön, egy büntetés-végrehajtási intézet szerves része a helyi közösségnek. Egerben már 8 éve működik a „Börtön a városért” elnevezésű programunk, aminek a keretében elítélt nők, vagy férfiak – attól függően, hogy milyen típusú a munka – járnak ki havi rendszerességgel Eger közterületére virágot ültetni, szemetet szedni, vagy éppen játszóteret felújítani. Mostanra ez a program önjáróvá vált. Előfordul, hogy helyi lakóközösségek keresnek meg minket azzal a kéréssel, hogy egy közösségi tér kialakításához nyújtsunk segítséget. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon hamar megszerették Egerben a helyiek ezt a kezdeményezést, mindenképpen azt gondolom, hogy ez a jövő. Figyelni kell a fogvatartottak foglalkoztatására, a minél sikeresebb visszailleszkedésükre, és ezt nagyon jól szolgálják ezek a közösségi jóvátételt célzó, ún. resztoratív programok.

Van alapja azoknak az aggodalmaknak, amelyek azt sugallják, hogy a büntetésüket töltő fogvatartottak – főleg, ha ki is járhatnak a börtön falai közül – veszélyt jelentenek a közbiztonságra?

Egerben a jelenlegi helyén már 108 éve áll a büntetés végrehajtási intézet, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy szépen beintegrálódott a helyi közösség életébe. Évtizedek telnek el úgy, hogy semmiféle közrendet, köznyugalmat megzavaró probléma nincs az intézetben. De így van ez más városokban is. A közbiztonság egyáltalán nem romlik, sőt. Én 10 éve vagyok az intézet parancsnoka és soha nem történt még olyan esemény, mely a helyi közéletet bármilyen szinten megzavarta volna. Azt tapasztaljuk, hogy a helyi közbiztonságot erősíti egy börtön jelenléte. A hevesi intézetben körülbelül 250 bv-s fog dolgozni. Úgy gondolom, hogy a város egyik legnagyobb munkaadója lesz a büntetés-végrehajtás. Bízunk benne, hogy nagyon jó munkakapcsolat alakul ki a BV intézet vezetése és a városvezetés között. Eddig azt tapasztaltuk a várossal való kapcsolatfelvétel során, hogy nagyon nyitottan és pozitívan áll a városvezetés az intézet ügyéhez.

Említést tett arról, hogy az elítéltek közösségi munka révén aktívan jelen lehetnek a civil közösség mindennapjaiban. Van esetleg még olyan terület, ahol hasznos társadalmi tevékenységet tudnak végezni a fogvatartottak?

Biztos vagyok benne, hogy számos olyan terület, számos olyan tevékenység van a mindennapokban, amelyben egy büntetés-végrehajtási intézetre is lehet számítani, amivel segíteni tudjuk a helyi közösséget. Hatékony reintegrációs munka csak akkor működhet, ha egyrészt felkészítjük a fogvatartottakat a visszailleszkedésre, másrészt a helyi közösséget is felkészítjük, hogy szükséges az ő támogatásuk is ahhoz, hogy azok az emberek, akik most a büntetésüket töltik, idővel jogkövető magatartást tanúsítsanak, és tisztes módon megállják a helyüket az életben. Nagyon sok jó példát látunk a különböző programokra, oktatásra, munkaerő piaci tréningekre. Biztos vagyok abban, hogy néhány év távlatából viszszatekintve a hevesi BV intézet nyitása is igazolja, hogy ez egy jó döntés volt, egy sikeres csapat végezhet itt nagyon hatékony szakmai munkát.

Milyen konkrét segítséget kap az újonnan épülő hevesi börtön a komoly tradíciókkal rendelkező egri bv-intézettől?

Már a folyamat legelején, a toborzásnál megad minden segítséget az egri intézet. Az intézmény honlapján minden szükséges információ elérhető. Az első körben biztonsági felügyelőket, körletfelügyelőket és gépjárművezetőket szeretnénk munkába állítani, majd a tervek szerint szakaszos módon fogjuk feltölteni a hevesi börtönt. 2017. január 1-én 60 főt veszünk fel, és azt szeretnénk, hogy az intézet megnyitására rendelkezésre álló másfél évben minden olyan szükséges szakmai és gyakorlati képzést elsajátítsanak, ami alkalmassá teszi őket a hevesi állományban a minél hatékonyabb munkavégzésre.

Milyen ütemterv szerint zajlik majd a későbbiek során a hevesi börtön teljes fokozaton történő rendszerbe állítása?

A tervek szerint 2016 végéig befejeződnek a szükséges előkészítő feladatok, 2017 év elején megkezdődik a kivitelezés és 2018 tavaszára, nyarára van prognosztizálva az intézet megnyitása. Onnantól kezdve ütemezetten történik a fogvatartottak fokozatos beköltöztetése. 2018 végére várhatóan teljes kapacitással fog működni az intézmény.

Van arra mód, hogy a hevesi börtönben munkát vállalni szándékozó érdeklődők akár már most is képet alkothassanak egy működő börtön mindennapjairól?

Természetesen. Be lehet jönni az egri intézetbe, szívesen körbevezetjük azokat, akik akár munkát szeretnének vállalni, akár egy pici félelmük van, megnézhetik azt, hogy hogyan működik a mi központi fekvésű – pláza, iskola, bank közé ékelődött – intézményünk.

Reális lehetőségként ítéli meg, hogy javarészt helybeliek számára nyújt munkalehetőséget az intézet?

Nagyon bízom benne, hogy Hevesről és vonzáskörzetéből sikerül feltölteni az állományt. Szeretnénk a helyieket helyzetbe hozni. Azt gondolom, hogy nagyon sokat nyerhet a település a bv-intézet megépülésével. Jól látni, hogy van egyfajta elmozdulás: 10-20 éve nem sok önkormányzatnak a fejében fordult volna meg, hogy börtönt létesítsen, míg a mostani alkalommal a 9 helyen megépítendő bv-intézetre több mint 40 önkormányzat adott be pályázatot. Ez a bv-nek is azt jelenti, hogy az a tevékenység, amit mi végzünk, egyre nagyobb társadalmi elismertséget kapott. Egyre többen tekintenek úgy a BV-ben végzett munkára, mint amit az meg is érdemel.

A büntetés-végrehajtási intézetek építésével kapcsolatban megjelent a kormánydöntés, melynek értelmében minden börtönprojekt, közöttük a hevesi is, kiemelt kormányzati beruházásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az engedély beszerzése egyszerűsített eljárásban történik, ezáltal az ügyintézési határidők jelentősen csökkennek, felgyorsul az építkezés.

Címke:   Eger toborzás börtönépítés felvétel Heves