Ha kitörne a börtönlázadás: Pálhalmán elképzelhetetlen, hogy ilyen történjen

Szerző: Balla Tibor, Fotó: Ady Géza / duol.hu

Link: http://duol.hu/hirek/ha-kitorne-a-bortonlazadas-palhalman-elkepzelhetetlen-hogy-ilyen-tortenjen-1795511

Dátum: 2016.10.19.
A világsajtót bejárta a hír, hogy egy brazil börtönből több, mint kétszáz rab szökött meg. A Pálhalmai bv-intézet közelsége sokak szerint aggodalomra adhat okot. Megkérdeztük, mennyire vagyunk biztonságban.

Az ominózus eset a brazíliai nagyváros melletti Franco da Rosha börtönében történt, de a közelmúltban nem ez volt az egyetlen börtönben történt incidens, rivális bandák mészárlása borzolta nemrégiben a kedélyeket.

Sokakban felmerül, vajon a város határában lévő büntetés-végrehajtási intézmény közelsége jelent-e veszélyforrást, felkészültek-e egy esetleges börtönlázadásra Pálhalmán.Balázs Péter dandártábornok, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka kizárt dolognak tartja, hogy Magyarországon és Pálhalmán valami hasonló történjen. Az elmúlt évtizedekben még hasonló esemény sem történt. A magyar büntetés-végrehajtás jogrendszere alkotmányos alapokon nyugszik, a szakmai munka biztonsági feltételei, a bv-törvény által biztosított kezelési rend megelőzi a lehetséges problémákat, megfelelő szakmai színvonalon kezeli a fogvatartottakat úgy kriminalisztikailag, mint pszichológiailag és pedagógiailag. Új bv-törvény van, amely kockázatelemzésen és értékelésen alapul, de már a régiben is megvoltak a garanciális szabályok, ezek most kiegészültek a reszocializációs, reintegrációs rendelkezésekkel. Minden fogvatartottról készül egy kockázatelemzési anyag, ami alapján fokozatokba sorolják őket. Ennek megfelelő reintegrációs programot készítenek, ami egyéni kezelési és nevelési tervet tartalmaz. A kockázatelemzésnél prioritást élvez, hogy milyen az egyénnek a bűnözői társadalomban elfoglalt helye. Régen is készítettek kockázatelemzést, készültek nevelési tervek, csak más metódus szerint. A változásoknak megfelelően igazodnak a folyamatokhoz, és fejlődnek.

Összefoglalóan kijelenthető, hogy a magyar büntetés-végrehajtásban, Pálhalmán hasonló esemény nem fordulhat elő, mert a törvények, a jogszabályok, a hozzá kapcsolódó szakmai tevékenység, annak ellenőrzése a megelőzésre helyezi hangsúlyt. A bekerülő fogvatartottak személyiségét, kriminalitását minden esetben feltérképezik, és egy kockázatelemzési rendszeren keresztül olyan elkülönítési szabályokat alkalmaznak, hogy nem kerülhetnek olyan helyzetekbe, ahol alkalmuk lehet szervezkedni, vagy bármilyen rendkívüli eseményt elkövetni. A dandártábornok üzenete megnyugtató: legyenek biztosak, a magyar törvények, a magyar alkotmány és a hozzá kapcsolódó jogszabályok garanciális alapot adnak arra, hogy ilyen nem fordulhat elő a bv-intézetekben. Az ott folyó szakmai munka ennek megtestesítője.

Arra a kérdésre, hogy fel vannak-e készülve olyan esetre, ha esetleg csoportos szökést készítenének elő a rabok, a dandártábornok azt a választ adta, kizárt dolog, hogy valaki úgy tudjon szervezkedni, hogy az ne kerüljön napvilágra, és ne tudják megelőzni az eseményeket. Mivel a munkatársaik felkészítése, valamint a szakmai protokoll, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, olyan biztonsági rendszerelemeket üzemeltetnek, ami ezt megakadályozza és csírájában elfojtja. Ehhez tartoznak a differenciált elkülönítési szabályok, és a különböző kockázatelemzési rendszerek.

A pálhalmai intézetről

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet országos jellegű intézet. Jelenleg a jogerősen elítélt fiatalkorú férfi fogvatartottak kivételével az intézetben a büntetés-végrehajtás teljes keresztmetszete megtalálható és az elmúlt hat évtizedben az ország legnagyobb bv-intézetévé nőtte ki magát. Befogadóképessége 1161 fő, azonban a tényleges létszám 1500-1600 fő között mozog.

Címke:   Pálhalma biztonság kockázat felkészültség