Balassagyarmat - Dr. Budai István dandártábornoki kinevezése

Szerző: Fotó: Apró Andrea/BVOP / nograd24.hu

Link: http://www.nograd24.hu/balassagyarmat_dr_budaiistvandandartabornokikinevezese

Dátum: 2016.10.21.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki Dr. Budai István bv. ezredest, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokát. A kinevezést október 19-én, a Sándor-palotában rendezett ünnepélyen adták át.

Dr. Budai István bv. ezredes 1961. február 27-én született Gyöngyösön. A Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási szakán és a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.

1988. augusztus 1-jén került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába, őrmesteri rendfokozattal, körletfelügyelői beosztásba. 1992. július 1-jével kinevezték főhadnaggyá és beosztották a Balassagyarmati Fegyház és Börtön nevelői beosztásába, 1994. szeptember 1-jétől a Fogvatartási Ügyek Osztályának vezetője lett, majd 2000. július 1-jével parancsnokhelyettesi kinevezést kapott. 2007. január 1-jétől a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnoki beosztásában teljesít szolgálatot.


Címke:   Balassagyarmat előléptetés intézetparancsnok