Egyházi vezetők megbeszélése a börtönlelkészi szolgálatról

Szerző: bv.gov.hu / evangelikus.hu

Link: http://www.evangelikus.hu/egyhazi-vezetok-megbeszelese-a-bortonlelkeszi-szolgalatrol

Dátum: 2016.12.10.
Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének vezetésével egyeztető megbeszélést tartottak a börtönlelkészeket delegáló egyházak elöljárói a BvOP-n, 2016. december 8-án.
 
A tanácskozáson egyházi részről részt vett Bíró László katolikus tábori püspök, ordinárius (Katonai Tábori Püspökség); dr. Lackner Pál ny. evangélikus tábori püspök, az Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának referense; Magyarné Balog Erzsébet református lelkész-igazgató (Magyar Református Missziói Központ); Schönberger András börtönlelkész, országos hatáskörrel rendelkező rabbi; valamint L. Molnár István börtönlelkész, a református börtönlelkészek koordinációs vezetője.
 
A BvOP-t Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője, illetve Szilassy Roland c. bv. őrnagy képviselte a rendezvényen.
 
Schmehl János bv. vezérőrnagy köszöntője után értékelte a Börtönlelkészi Szolgálat tevékenységének tapasztalatait, a 2016. évben megvalósított feladatokat és az elért eredményeket. Köszönetet mondott az egyházi főméltóságnak, hogy számos ponton erősítették a büntetés-végrehajtás szakmai munkáját és társadalmi elismertségét. Felvázolta a bv. szervezet 2017. évi főbb feladatait, kiemelve a kormányzati finanszírozással megvalósítandó börtönépítési projektet, továbbá a toborzással és állománytáblázat feltöltésével – így a jelentkező új börtönlelkészi státuszokkal is – kapcsolatos feladatokat.
 
Egyházi részről a felek elkötelezettségüket fejezték ki, hogy az évek óta hagyományosan megrendezett fogvatartotti programok megvalósítását továbbra is a szívükön viselik és elkötelezettek abban, hogy a 2016. évben első ízben megrendezett események – például az Országos Fogvatartotti Zarándoklat, vagy a Reformáció 500 elnevezésű rendezvénysorozat – a következő évben is folytatódjanak.
 
Fő feladatként meghatározták, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a delegáló egyházak, illetve az egyházi szervek – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyar Református Zsinat, a Magyar Evangélikus Püspöki Tanács és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége – státuszok elosztását tekintve konszenzusra jussanak és kiválasszák a jelentkező új beosztásokra alkalmas személyeket.
 
A résztvevők a tanácskozást eredményesnek, jövőbe mutatónak tartották, és kiemelték, hogy a továbbiakban is igényt tartanak hasonló szakmai megbeszélésekre, konzultációkra.
 

Címke:   egyházi vezetők megbeszélés vallás börtönlelkész