„A börtöncellában is ott van Isten” – Érseki szentmise a börtön fogvatartottjainak

Szerző: Illés György Cinó, Fotó: Illés György / KALOhírek

Link: http://www.kalohirek.hu/egyhaz/a-bortoncellaban-is-ott-van-isten-erseki-szentmise-a-borton-fogvatartottjainak

Dátum: 2016.12.21.
Kedd délután három órai kezdettel celebrált szentmisét dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek a Kalocsai Fegyház és Börtön kápolnájában a büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottjainak számára. A szentmisén az érsek Isten mindig velünk való voltának, mindenütt jelenlévőségének örömhírét hozta a fogvatartottaknak, akik közül három főt a bérmálás szentségében is részesített.
 
A börtönben a vallásgyakorlás szabad. Ennek megfelelően az összes történelmi egyház és számos újabb keletű, kisebb felekezet tart rendszeres hitéleti alkalmakat az intézményben – tudtuk meg. A fogvatartottak közt van, aki odabent találta meg az utat Istenhez, van, aki korábbi vallásgyakorló életét folytatja a zárt világban is, és van, aki odakintről hozott hitbéli alapbeállítódását itt mélyítette el, s vált rendszeres vallásgyakorlóvá, vagy vett föl szentségeket – ez történt a mostani alkalommal is, amikor a szentmise bemutatásánál segédkező
 
dr. Mészáros István börtönlelkész javaslatára az ünnepi mise keretében részesülhetett a bérmálás szentségében három elítélt.
 
Sőt, a vallásgyakorlók közt olyan is akad, aki nem kötődik egyik felekezethez sem, de intellektuális feltöltődést, emberi közösséget, jó szót keresve, és világnézetének építésére szinte minden lehetőséget megragad, amikor a hitélet gyakorlására nyílik mód, bármely felekezet kebelében.
 
Szentbeszédében dr. Bábel Balázs más magvas gondolatok közt azt a vigasztaló üzenetet hozta el a börtön lakóinak, hogy Isten mindig mindenütt velünk van, ha befogadjuk Őt a szívünkbe. Tér és idő fölött áll, attól függetlenül létezik, ha nem így volna, a szigorúan őrzött börtönbe talán be sem tudna jutni. De az Őt elfogadó emberek lelkén keresztül a börtöncellában is ott van, nem hagyja magára az őt keresőket. Istent csak elhagyni lehet, de Ő sohasem hagyja el hozzá fordulókat.
 
A mise során nyoma sem volt a rutinszerűségnek, fásultságnak, félszívűségnek. A hívek ajkáról fölhangzó imák és énekek is mély átélésről, azonosulásról tanúskodtak, és az érseki prédikáció is szinte kézzel fogható vibrálást, az arcokra is kiülő érzelmeket váltott ki a hallgatóságból.
Nem véletlen, hogy dr. Bábel Balázs, immár hagyományosan, fontos pasztorációs területének tekinti a börtönt, ahová kalocsai székfoglalása óta rendszeresen ellátogat, hogy misét mutasson be a fogvatartottak előtt, és – amint megtudtuk – még egyetlen karácsony közeledtével sem mulasztotta el, hogy vigaszt hozzon a börtön lakóinak az evangélium örömhírével.
 
A dr. Mészáros István és Fülöp Ernő belvárosi plébános segédletével bemutatott szentmisén a börtön kórusa nyújtott zenei szolgálatot az orgonán is közreműködő Eperjesi György kántor, bv. százados karvezetésével.
Az alkalmon meghívott vendégként részt vettek a fegyveres testületek és az igazságszolgáltatási társszervek képviselői is.
 

Címke:   Kalocsa szentmise érsek karácsony bérmálás