Balás Béla megyéspüspök áldotta meg a kaposvári börtönkápolnát

Szerző: Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye / Magyar Kurír / Videó: KaposPont

Link: http://www.magyarkurir.hu/hirek/balas-bela-megyespuspok-szentelte-fel-kaposvari-bortonkapolnat

Dátum: 2016.12.23.
Áldja az én lelkem az Urat – csendült fel a dal csütörtök délután a börtönben. Balás Béla megyéspüspök ünnepélyes keretek között megáldotta a fogvatartottak részére kialakított kápolnát a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A liturgián 24 fogvatartott vett részt.
 
A kápolnát tizennégy festmény díszíti, mely Jézus keresztútját mutatja be: egy elítélt vállalta, hogy a jóvátételi tevékenység során elkészíti a képeket. Feszület, hófehér falak és egy új oltár: ez a kép fogadta az ünnepség résztvevőit, s egy feldíszített karácsonyfát is felállítottak. A misére érkező fogvatartottak négyesével foglaltak helyet; aki kért, misefüzetet kapott.
 
Örömmel látom, hogy ilyen szép a kápolna – hangsúlyozta Balás Béla megyéspüspök, aki szerint ezen a helyen testileg-lelkileg összeszedheti magát a betérő. Szükség van a csendre, az elmélyülésre, s elismeréssel nyugtázta az összefogást, mely lehetővé tette, hogy megújult környezetben gyakorolhassák vallásukat a fogvatartottak. Nagy István ezredes, a megyei büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka kiemelte: mindkét félnek fontos a mostani ünnepség. A büntetés-végrehajtásban kiemelt szerepe van a reintegrációnak, s ennek érdekében minden olyan lehetőséget megragadnak, mely ezt a célt szolgálja. S a fogvatartottak számára is lényeges, hogy ilyen közeg várja őket.
 
A Kaposvári Egyházmegye püspöke még 1997-ben tett látogatást az intézetben, s a közös együttműködés jegyében a fogvatartottak részére kialakított közösségi termet 1999-ben áldották meg. 2000-től Somos László lelkész kezdte el szolgálatát. A felszentelt terem – más közösségi tér hiányában – több funkcióval működött egészen a múlt évig, ekkor a bv-intézetnek pályázati forrásból lehetősége nyílt az épület tetőterében két teljesen új terem kialakítására, amit az intézet megalapításának 110 éves évfordulóján adtak át.
 
Az emberré válás folyamata, a kimondott első fohász jelentősége, Jézus Krisztus alakja: Balás Béla ünnepi gondolatai magával ragadták hallgatóságát.
 
Lukácsi Géza intézeti lelkész közreműködésével jutottak az oltárhoz, ami Meiszterics László munkáját dicséri. – Szívesen tettem eleget a felkérésnek – jegyezte meg. – Aki ide betér, szerintem megtalálhatja a nyugalmat, ami mindenkinek nélkülözhetetlen.
 
A kápolna névadója Szent Lénárd ferences népmisszionárius, aki a 18. században Észak-Itáliában több mint negyven éven át tevékenykedett, derült ki a bv-tájékoztatójából. Úgy hírlik, hogy a maga szeretetre méltó módján még a legmegátalkodottabb bűnöst is meg tudta nyerni. Lelkipásztorként olyan sikereket ért el, mint korának legjobb igehirdetői. Erőssége a lelkipásztorkodás alázatosan végzett munkája és az önátadásban való hűség volt. 
 
A karácsonyt a börtönben is ünneplik: december 24-én ünnepi szentmisét tartanak, másnap – a többiek előtt fellépve – a fogvatartottak adják elő saját műsorukat. Díszeket, ajándékokat is készítettek, s a körleteken karácsonyfát is állítottak. Az ünnepi hangulatot erősítik a zárkába adott kis fenyőágak, s ilyenkor a börtönben lévők családtagjaikat is megajándékozzák a boltban vásárolt vagy általuk készített meglepetéssel. Ünnepi lesz az étel is: a rántott hal és a gyümölcs mellé szaloncukrot is adnak a börtönben, szilveszterkor pedig töltött káposzta lesz a menü.
 

Címke:   Kaposvár börtönkápolna felszentelés püspök