Új parancsnok-helyettes a szombathelyi börtönben

Szerző: Szombathelyi Országos Bv. Intézet / 112 Emergency Press Hírügynökség

Link: http://112press.hu/hu/hirek/reszletek/bv_szombathely_parancsnok_helyettes_porubszky/

Dátum: 2017.01.20.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy országos parancsnok 2017. január 16-i hatállyal a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet mb. parancsnok-helyettesévé nevezte ki Porubszky Szabolcs László bv. alezredest.
 
A beiktatási állománygyűlés elöljárója Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese volt, aki a parancs ismertetését követően az intézet vezetésében történt változásról beszélt. Kiemelte, hogy az új parancsnok és parancsnok-helyettes eddigi szakmai munkája, életútja alapján alkalmas arra, hogy tovább javítsa az intézetben folyó szakmai munka minőségét.
 
Jó munkát kívánt Porubszky bv. alezredesnek és felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell követelni a "feszes" szolgálatellátást. Az állományt arra kérte, hogy támogassák és segítsék a parancsnok és parancsnok-helyettesek munkáját.
 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, mb. parancsnok beszédében köszöntötte új vezetőtársát, és ő is kérte az állományt, hogy segítsék az új parancsnok-helyettes munkáját, beilleszkedését. Végezetül jó munkát, erőt és egészséget kívánt az alezredes úrnak.
 
Porubszky bv. alezredes bemutatkozó beszédében kiemelte, hogy az eddigi pályafutása alatt végzett széles spektrumú munka után most egy hasonlóan változatos munkát adó feladat várja Szombathelyen. Elmondta, hogy magas mércét kíván felállítani és jó szakmai munkát végezni, illetve megkövetelni.

Címke:   Szombathely parancsnok-helyettes kinevezés