Cigánymissziós imanap a tiszalöki börtönben

Szerző: Horváth-Hegyi Áron / evangelikus.hu

Link: http://www.evangelikus.hu/cikk/cig%C3%A1nymisszi%C3%B3s-imanap-tiszal%C3%B6ki-b%C3%B6rt%C3%B6nben

Dátum: 2014.05.07.
Április 8. a Roma Kultúra Világnapja. Ezen a napon második alkalommal került megrendezésre a cigánymissziós imanap a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az intézet vezetősége támogatja és segíti az egyházak falakon belüli missziós munkáját. A délelőtt, a fogvatartottak és a nyíregyházáról érkező csapata közötti barátságos futball mérkőzéssel kezdődött. A délutáni igei szolgálatot Fabiny Tamás püspök végezte.

Az intézetet 2007-ben adták át és közel hétszáz fogvatartott befogadására alkalmas. A hitélet falakon belüli megélését segítve lett kialakítva az istentiszteletek megtartására is alkalmas díszterem.

A fogvatartottal győzelmével végződő focimeccs után délután az intézet parancsnoka, Mészáros László bv. dandártábornok főtanácsos mutatta be az épületet és az abban folyó munkát, többek között annak egy csillagszárnyának körbejárásával. A délutáni igei szolgálatot Fabiny Tamás püspök Jákob tusakodásának története alapján végezte. A részt vételre engedélyt kapó negyven fogvatartott az elhangzottakat feszült figyelemmel kísérte, az énekléshez pedig nagy lelkesedéssel csatlakozott. Utóbbiban Zsarnai Krisztián esperes segédkezett. A továbbiakban Molnár Erzsébet, a nyíregyházi Roma Szakkollégium vezetője valamint Szűcs M. Klára börtönlelkész is szólt. A kötetlen liturgia keretében imádságok és énekszolgálatok hangoztak el a fogvatartottak részéről – többek között az Amazing grace szólóban, amelyet közösen is elénekelt a különleges összetételű gyülekezet.

Zárásként a jelen lévő lelkészek személyes áldásban részesítették az előre önként kijövőket.


Címke:   Tiszalök cigánymisszió egyház