Kutyavezető vizsgát tartottak Szombathelyen

Szerző: 112 Emergency Press Hírügynökség

Link: http://112press.hu/hu/hirek/reszletek/kutyavezeto_vizsga_szombathely_buntetesvegrehajtas/

Dátum: 2017.02.28.
Régiós kutyavezető vizsgát tartottak a szombathelyi bv. intézet kutyatelepén. A vizsgázó párosoknak a napi szolgálati feladatokból, őrző-védő gyakorlatokból kellett számot adniuk.
 
A büntetés-végrehajtási szervezet északnyugat-dunántúli régiójába tartozó kutyavezetők minősítő vizsgájára került sor. a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kutyatelepén.
 
Az évenként megrendezésre kerülő szakmai vizsgán a Zala Megyei Bv. Intézet, a Veszprém Megyei Bv. Intézet, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, valamint a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetői és szolgálati kutyái vettek részt. Az idei évben 13 "páros" vizsgázott az erre a célra kialakított pályán, illetve terepen.
 
A vizsga vezetője és elöljárója Pálfi Mihály bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság munkatársa volt, aki az eligazításon felhívta a figyelmet a munka- és balesetvédelmi szabályok maradéktalan betartására. Kihangsúlyozta a sérülés- és eseménymentes végrehajtás fontosságát, majd ismertette a vizsgafeladatok sorrendjét, a segédek feladatait, a szabályos feladat végrehajtást illető elvárásait.
 
A vizsgára való felkészülés során a kutyavezetők és kutyáik a napi szolgálati feladatok mellett szisztematikus gyakorlással készültek a fegyelmező, valamint őrző-védő elemeket is tartalmazó vizsgafeladatok sikeres végrehajtására.
 
A vizsgaelemeket követő közös ebéd után került sor az eredmények összesítésére, amely alapján kiderült, hogy tíz páros sikeres minősítő vizsgát tett.
 
Az eredmények ismertetése során Pálfi őrnagy elismerését fejezte ki a kutyás szakterület képviselőinek. Kiemelte, hogy tevékenységük milyen nagy fontossággal bír a fogvatartottak biztonságos őrzésének végrehajtása során.
 
Végezetül a megjelenteknek fegyelmezett, a szabályokat következetesen betartó, de ugyanakkor jó hangulatú munkát kívánt a további feladatellátásukhoz.

Címke:   Szombathely szolgálati kutya régiós vizsga