Börtönügyi ritkaság - Hacker Ervin: A börtönrendszerek (1917)

Szerző: Hacker Ervin

Link: http://mek.oszk.hu/16800/16830/#

Dátum: 2017.05.09.
A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár által üzemeltetett Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) tette elérhetővé a jogtudósnak a pozsonyi pártfogói értekezleten elhangzott tanulmányát. Részlet a bevezetőből:
 
"A büntetési rendszerek gerincét hosszú idők óta a szabadságvesztésbüntetések képezik. A szabadságvesztésbüntetések végrehajtására a XIX. század folyamán részint irodalmi agitáció, részint gyakorlati kísérletek folytán többféle börtönrendszer fejlődött ki. Ezek a következők: a közös elzárás rendszere, a magánelzárás rendszere, az auburni vagy hallgatási rendszer, a genfi vagy osztályrendszer, a müncheni vagy Obermayer-féle rendszer, a fokozatos rendszer, a jegyrendszer és a reformatory vagy javitó rendszer."

Címke:   Hacker Ervin börtönirodalom szakíró múlt