Erőszak és szexualitás a börtön falain belül - II. rész

Szerző: Nagy Nikolett / Gord.ius

Link: http://gordius.blog.hu/2017/04/12/fiatalkoruak_prostitucio_transznemuek

Dátum: 2017.04.12.
Ahogyan cikkünk előző részében utaltunk rá, ebben a részben a férfiak közötti szexuális kapcsolatokat mutatjuk be részletesebben. Választ kaphattok arra, hogy konkrétan kik között kerül sor erőszakon alapuló szexuális kapcsolatokra, hogy jelen vannak-e prostitúciós körök a börtönben, valamint hogy helyezik el a transznemű fogvatartottakat.
 
Fiatalkorúak közötti szexuális viszony
 
A fiatalkorúakkal foglalkozó tanulmányok és kutatások [1] alapján a fiatalkorúak valamint a fiatal felnőttek között számottevő az erőszakos szexuális cselekmények száma.
 
Marczi Csaba 2006-ban folytatott vizsgálatokat a Szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási intézetében, ahol interjút készített több fogvatartottal is. A meginterjúvoltak természetesnek tartják az agressziót, hiszen ahogy ők fogalmaznak, „csak az erősek maradnak fenn”. A fiatalkorúak döntő többsége elmondta, hogy a befogadás után atrocitások érték őket. A büntetés-végrehajtási intézetekben jelenleg az „erősebb van felül” elv érvényesül. A fiatalkorúak sokkal agresszívabbak a felnőtt korú fogvatartottaknál, náluk az agresszió célja a teljes fizikai „megsemmisítés”, valamint ha ez nem vezetne eredményre, akkor a megszégyenítés és a megalázás.[2]
 
Miként az ombudsman is rámutatott, „a fogvatartottak csak a nagy létszámú fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben (Tökölön és Szirmabesenyőn) követnek el súlyos, erőszakos cselekményeket egymás sérelmére, Pécsen és Kecskeméten nem történt ilyen eset.”[3] 2016 nyarán, Kecskeméten azt a tájékoztatást kaptam,, hogy büntetőeljárás folyik egy olyan ügyben, ahol alapos a gyanú, hogy szexuális kényszerítést követtek el fiatalkorúak, de bírósági tárgyalásra még nem került sor. Ez rámutathat arra, hogy esetenként elhelyezéstől függetlenül előfordulhatnak ilyen jellegű cselekmények, hiszen az említett kecskeméti ügyben 3 fős zárkában voltak elhelyezve a fogvatartottak.

Megtörtént esetek
 
Székesfehérváron történt 2011-ben[4], hogy egy négyfős zárkában az egyik fogvatartottat atrocitások érték. A sértett l6 éves volt, kb. 163 cm magas, 50-55 kg. A másik eset[5] Tökölön a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében történt. Négy vádlott volt és egy 162 cm magas, vékony testalkatú, magába zárkózó, csendes, 19 éves sértett.
 
A sértettek testalkatának kiemelése azért fontos, mert alátámasztja az UNODC: Handbook on Prisoners with Special Needs megállapításait[6], miként a gyengébb testalkatú férfiak gyakrabban esnek áldozatul.
 
A fenti esetekben megjelenik a hierarchia, és a „zárkafőnök” az, aki elkezdi a cselekménysorozatot. A tököli esetben a zárkafőnök szólította fel a sértettet, hogy kezdjen el énekelni, majd mikor az nem énekelt elég hangosan a zárkafőnök megpofozta. A székesfehérvári eseménynél pedig a zárkafőnök szólította fel először a sértettet, hogy nemi vágyát elégítse ki. Megfigyelhető a cselekmények kapcsán a fokozódó agresszivitás és a szexuális vágy egyre erősödő kielégítése. Az agresszivitás kapcsán kiemelhető, hogy először csak pofonok, rugdosások, majd a székesfehérvári esetben lekötözés valósul meg. Ebben az esetben életveszélyt okozó testi sértés kísérlete is megjelenik, mikor a zárkában lévő ülőke lábába próbálják beleültetni a sértettet meztelen alsótesttel, és a sértett ekkor fordul a személyzethez. A tököli eseményeknek az vetett véget, hogy a sértettet a társai felakasztották. A szexuális vágy kielégítése mindkét esetben először kézzel, majd orálisan a végén pedig már anális közösülés útján valósult meg. Mindkét megtörtént eseményben a fogvatartottak úgy vitték véghez cselekményeiket, hogy a zárkába való belátás lehetőségét megakadályozták.
 
Kiemelném, hogy a székesfehérvári esetben a bíróság az ítéletében súlyosító körülményként értékelte a brutalitást mutató megalázó cselekményt.
 
Véleményem szerint a bíróság által is használt megalázó jelző pontosan rámutat arra, hogy az ilyen szexuális jellegű cselekmények nem kizárólagosan a szexuális vágy kielégítésére szolgálnak, hanem magukban hordozzák a megaláztatást is. Álláspontom szerint az egyik legmegalázóbb szituáció egy férfi számára, ha erőszakos szexuális cselekményre kényszerítik. Fontos, hogy a börtön zárt közegében ez a megalázás fokozódik, hiszen ott ez az információ gyorsan terjedhet. Így egész intézményi szinten ki lehet téve a sértett a megaláztatásnak, és újabb erőszak áldozatává válhat, hiszen a társai már tudják, hogy vele ezt megtehetik.
 
Megoldási javaslatok
 
Véleményem szerint a megoldást szolgálná, ha a zárkákat átalakítanák úgy, hogy ne lehessen megakadályozni a belátás lehetőségét. A zárkaközösség működését folyamatosan nyomon követnék, amely természetesen megfelelő számú személyzet esetén lehetséges, és ennek kapcsán a felügyelet számára képzéseket kell szervezni, amelyek keretében el tudják sajátítani azokat a készségeket, amik segítségül szolgálnak ahhoz, hogy észrevegyék, ha egy zárkaközösségben probléma lép fel.
 
Indokolt továbbá az intim családi együttlét intézményének bevezetése is.
 
A fogvatartott a kapcsolattartás keretében szexuális kapcsolatra tudna lépni párjával, amely csökkenthetné a szexuális feszültséget, így a szexuális abúzusokat is.
 
„Lényeges, hogy a fogvatartott rendelkezzen a börtönélettel kapcsolatos minden releváns információval, legyenek programok, melyek kapcsán kifejthetik a véleményüket, így lehetőségük van az életükben bekövetkező események kontrolálására. Ebből következik, hogy az állandó kontrollért való harcok egy része – és így a konfliktusok száma – csökkenthető.”[7] Véleményem szerint is fontos, hogy a fogvatartottak energiái hasznosulni tudjanak, valamint a bennük rejlő feszültségek feloldást nyerjenek. Ha nincsenek programok, amik a figyelmüket le tudnák kötni, akkor unatkozni kezdenek és fantáziálni, valamint a feszültségeiket egymáson vezetik le.
 
Prostitúció a börtönben?
 
Az erőszakos szexuális cselekmények a felnőtt férfi börtönökben aránylag ritkák.[8] Az általam megfogalmazott konzekvencia, hogy inkább jól kialakított kapcsolatok figyelhetőek meg, mely keretében a szexuális szolgáltatás ellentételezése a védelem, vagy más anyagi javak.
 
„Aki a többiek szemében bizonyos élvezeti cikkekért „nőt csinál magából”, saját bevallása szerint inkább szolgáltat, pénzért dolgozik, és a „család jólétéért való önfeláldozás” dimenziója mentén még előrébb is sorolja magát”[9] Véleményem szerint az ilyen személyiség a saját szemében próbálja felmentetni magát azzal az indokokkal, miszerint a közösségért teszi a szexuális szolgáltatások nyújtását.
 

Címke:   szexualitás erőszak fiatalkorúak tanulmány