A pécsi intézet eleve börtönnek épült, immár több mint száz évvel ezelőtt

Szerző: Hajdu Zsolt (Dunántúli Napló), Fotó: Laufer László / bama.hu

Link: http://www.bama.hu/baranya/kozelet/a-pecsi-intezet-eleve-bortonnek-epult-immar-tobb-mint-szaz-evvel-ezelott-728249/

Dátum: 2017.05.25.
A pécsi sóhajok hídja ugyan nem olyan híres és nem is fotózzák annyian, mint a velenceit, azonban a fogvatartottak minden bizonnyal emlékezni fognak rá. Három emeletnyi magasságban ez köti össze a két épületet, az egyikben a felnőtteket, a másikban a fiatalkorúakat helyezik el – tudtuk meg Kapitány Andreától, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sajtóreferensétől.
 
A pécsi börtön a történelmi belvárosban, a történelmi környezethez illeszkedik, az intézményt 1884-ben eleve ilyen célból építették. A belső udvaron, a fogvatartottak által művelt kertben már virágoznak a rózsák. Az elmúlt években az épület folyamatosan bővült, korszerűsödött. 2006-ban adták át a fiatalkorúak objektumát, amely teljes mértékben megfelel az Európai Unió által előírt szabványnak.
 
Az intézmény a látogatók számára olyan mint egy hatalmas labirintus, tele rácsokkal és zárt ajtókkal. Több belső udvart is körbefognak az épületek, itt elkülönítve sétálhatnak, levegőzhetnek a fogvatartottak. Külön imaterem van az intézményben, de könyvtár és tanterem is rendelkezésre áll. A társadalmi bűnmegelőzési program keretében nagyon sok civil kíváncsi az intézetre, hetente fogadnak látogató csoportokat, a diákoktól a nyugdíjasokig.

Felnőttek és fiatalkorúak
 
A pécsi büntetés-végrehajtási intézet az előzetes letartóztatással, biztonsági és egyéb fontos okból itt elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével, az elzárással, a fiatalkorú férfi és női fogvatartottak előzetes letartóztatásával, szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatokat lát el. A biztonságot szem előtt tartva szervezik meg és végzik a fogvatartottak nevelését, szociális gondozását, a társadalomba történő visszailleszkedését, az oktatást, képzést, valamint a foglalkoztatást és a munkáltatást.
 
Ahogy a civil életben, itt is intézik a büntetésüket töltők egyéb ügyeit, a kapcsolattartást, a pénzügyeket, biztosítják az egészségügyi ellátást, a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szerveznek.
 
Napirend
 
A fogvatartottak élete jogszabályban meghatározott napirend szerint zajlik. Minden büntetés-végrehajtási intézetben van házirend, amely minden alapvető fogva tartással kapcsolatos információt tartalmaz, ezeket valamennyi itt élő köteles megismerni.
 
Ébresztő után az elítéltek kialakítják a zárkarendet, a reggelit követően az ápolók kiosztják a kiírt gyógyszereket, a dolgozók kivonulnak munkára. Valamennyi fogvatartottnak joga van naponta minimum egy órát szabad levegőn tartózkodnia, ezért előre meghatározott beosztás alapján kimehetnek az udvarra. Napközben az intézetben szerveznek különböző szabadidős programokat, oktatást, képzést, biztosítanak munkát. Vacsora után leginkább tévézéssel, levélírással, olvasással telik az idő takarodóig.
 
Csökken a zsúfoltság
 
 – Az elhelyezéskor minden esetben figyelembe kell vennünk a jogszabály által előírt elkülönítési szabályokat, ilyen például, hogy a férfiakat a nőktől, a felnőtteket a fiatalkorúaktól, és a dohányzókat a nemdohányzóktól el kell különíteni. Több típusú zárka áll rendelkezésre, így ez megoldható, ugyanakkor a zsúfoltság évek óta csökkenő tendenciát mutat.
 
Jutalom látogatás
 
– A fogva tartott állomány jogait és a kötelezettségeit jogszabály rögzíti. A személyi állomány – többek között – különösen ügyel ezek betartására és betartatására. A magatartási és viselkedési normák itt sem térnek el a társadalom által elvárt normától. Ugyanakkor érdemes arról is szót ejteni, hogy számos fogvatartott igyekszik a saját személyiségét pozitív irányba fejleszteni, melyhez minden segítséget megkaphatnak, a sportolás, tanulás, továbbképzés, szakmaszerzés terén. Akik kiemelkedő eredményeket érnek el ezen a területen, azokat külön jutalmazzuk. Például jutalom lehet, hogy a havi engedélyezett látogatás mellett plusz egy alkalommal a hozzátartozók meglátogathatják őket.
 
Csomag és telefon
 
A kapcsolattartás formáit szintén jogszabály írja elő. A látogatófogadás vagy csomag fogadása mellett levelezni és telefonálni is tudnak az érintettek az engedélyezett személyekkel. Azok az elítéltek, akik általános vagy enyhébb rezsimben töltik büntetésüket, engedéllyel és csak meghatározott ideig elhagyhatják az intézetet. Előfordul a jutalom eltávozás és kimaradás engedélyezése is.
 
Kötelező munka
 
Az elítéltek munkáltatása a szabályokból eredően kötelező, így mindazok részére, akik alkalmasak erre, biztosítják a munkában való részvételt. Intézeten kívül néhány elítélt részt vett a déli határzár építésében, de az évekkel ezelőtti árvízkatasztrófánál is segédkeztek a homokzsákok rakodásában. Jellemzően a munkavégzés házon belül történik, mivel az intézetben is kell felújítást, karbantartást végezni, mosni az ágyneműt, törülközőt, takarítani, és főzni.
 
Saját konyha
 
Az intézet saját konyhát üzemeltet. A konyhavezető irányítása mellett az itt dolgozó fogvatartottak készítik elő és főzik meg az ételeket. Ugyanakkor a legtöbb nyersanyagot is a büntetés-végrehajtás belső ellátó rendszerén keresztül szerzik be, amelyet más intézetekben termeltek meg. A fogvatartottak létszámának függvényében változik az ebéd mennyisége, átlagosan kétszáz adag készül a szakácsok keze nyomán, akik a reggelit és vacsorát is előkészítik.
 

Címke:   Pécs börtönélet elhelyezés fiatalkorúak riport