Tesznek-e észrevételt a büntetés-végrehajtási társaságok?

Szerző: Böröcz Imre, Kovács József / aszhirportal.hu

Link: http://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/tesznek-e-eszrevetelt-a-buntetes-vegrehajtasi-tarsasagok

Dátum: 2017.06.26.
Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre három büntetés-végrehajtási gazdasági társaság ellenőrzéséről készült jelentéstervezeteit a társaságok ügyvezetőinek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, az MNV Zrt. vezérigazgatójának, valamint a BV Holding Kft. ügyvezetőjének, akik az átvételt követően 15 napon belül tehetnek észrevételt az ellenőrzés megállapításaira.
 
Ellenőrzési tervének megfelelően a 2012-2015 közötti ellenőrzött időszakra az Állami Számvevőszék (ÁSZ) folytatja az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az állam tulajdonú gazdasági társaságok a nemzeti vagyon részei. Az ÁSZ ellenőrzési témaválasztása során kiemelt figyelmet fordít a korábban ellenőrizetlen területekre. Emiatt került sor több magyarországi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság ellenőrzésére.
 
A BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft-t, a DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, valamint a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft-t a magyar állam alapította egyszemélyes tulajdonosként.
 
A társasági részesedések felett a magyar államot megillető tulajdonosi jogokat az ellenőrzött időszakban az MNV Zrt., a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, továbbá a 2015. január 1-jén alakult BV Holding Kft. gyakorolta.
 
Az ellenőrzött társaságok speciális területen, a fogvatartottak munkáltatásával végzik termelő és kereskedelmi tevékenységüket, hozzájárulva ezzel a fogvatartottak kötelező foglalkoztatásához, végső soron az elítéltek társadalmi reintegrációjához. A társaságok főbb tevékenységei az ellenőrzött időszakban a bútor- és különböző faipari termékek gyártására, háztartáshigéniai papírtermékek gyártására és forgalmazására, valamint nyomda és kötészeti tevékenységre terjedt ki.
 
A megfelelőségi ellenőrzés keretében a számvevők azt értékelték, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e az elszámoltathatóság, valamint a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.
 
Az elkészült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben (ÁSZ törvény) meghatározott észrevételezési jog biztosítása érdekében az ÁSZ megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek. Az érintettek az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezetek átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal.

Címke:   bv.kft. Állami Számvevőszék ellenőrzés