Vizsgálat a baracskai börtöngazdaságban

Szerző: B. Kiss László / feol.hu

Link: http://feol.hu/hirek/vizsgalat-a-baracskai-bortongazdasagban-1852005

Dátum: 2017.08.21.
Az Állami Számvevőszék befejezte a az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította: a társaság gazdálkodása, működése összességében megfelelt az előírásoknak.
 
Minderről az ÁSZ tájékoztatta lapunkat.
 
Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. – közkeletű nevén a baracskai börtöngazdaság – egyszemélyes, 100 százalékos állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyet a Magyar Állam az Annamajori Célgazdaság jogutódjaként 1993. december 31-én, fogvatartottak foglalkoztatása érdekében alapított. A társaság a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, egyben büntetés-végrehajtási szerv. Tevékenységi köre szántóföldi növénytermesztésre, kertészetre, állattenyésztésre (szarvasmarha, sertés, méh, juh), valamint bolti kiskereskedelmi és sütőipari tevékenységre terjedt ki. Rendszeres gazdasági tevékenységet 2012 és 2013 között a székhelyen kívül nem folytatott, 2014-ben telephelye létesült Szegeden, ahol sütőüzemet működtettek. A társaság feladatait saját vagyonnal látta el. Gazdálkodása az ellenőrzött időszakban nyereséges volt; mérleg szerinti eredménye a 2012-2013-2014-2015. években 12,4 millió, 21,6 millió, 92,7 millió, illetve 2,1 millió forint volt. Az ellenőrzés megállapította, hogy az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. társasági részesedése felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, továbbá 2015-től a – vállalatcsoport uralkodó tagjaként elismert – Bv. Holding Kft., az előírásoknak megfelelően gyakorolta.
 
A társaság működésének szabályozottsága összességében megfelelt az előírásoknak. A bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt, beszerzéseit azonban belső szabályozás nélkül folytatta le. A saját előállítású eszközök és a saját termelésű készletek önköltségét szabályszerűen megállapították. A társaság intézkedett a tulajdonosi ellenőrzések javaslatainak végrehajtása érdekében.
 
Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek a társaság szabályszerűen eleget tett. Az éves beszámolókat elkészítették, a tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott beszámolók letétbe helyezését és közzétételét határidőben teljesítették. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségét hiányosan teljesítették.
 
A társaság belső szabályzataiban, nyilvántartásaiban és üzleti terveiben kialakította a vagyona megőrzését, gyarapítását szolgáló, szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit. A vagyon nyilvántartása megfelelt a jogszabályoknak; a vagyon változását, hasznosítását, megterhelését eredményező döntések során érvényesültek a hatásköri előírások.
 
Az ÁSZ az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjének három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Címke:   Bv. Kft. Annamajor vizsgálat Állami Számvevőszék